DOGODKI

PREVERJANJE TEMELJNIH SPRETNOSTI ODRASLIH, TUDI STAREJŠIH

Spoštovani

na vas se obračamo v zvezi z možnostjo brezplačnega preverjanja spretnosti z Spletnim Vprašalnikom Ocenjevanje spretnosti – SVOS. Na Andragoškem centru Slovenije namreč teče nacionalni projekt Razvoj kompetenc odraslih 2016-2022<https://pismenost.acs.si/projekti/ess-6/> (pod okriljem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskega socialnega sklada), v okviru katerega želimo nagovoriti odrasle prebivalce RS Slovenije, da si okrepijo temeljne spretnosti.

Spletni vprašalnik SVOS je edini inštrument, ki meri temeljne spretnosti odraslih vseh starosti in je brezplačno dostopen. Namenjen je tudi starejšim odraslim, saj so temeljne spretnosti zanje še posebej pomembne. Z njimi živijo bolj kakovostno življenje, lažje obvladujejo vsakdanje izzive, se soočajo z digitalno dobo, v kateri  živimo, skrbijo za svoje zdravje. Z vprašalnikom SVOS lahko preverijo svoje matematične in besedilne spretnosti, spretnosti reševanja problemov v tehnološko bogatih okoljih ter uporabo teh spretnosti.

Z možnostjo ocenjevanja spretnosti odraslih odgovarjamo na pomemben slovenski problem, ki ga je obelodanila mednarodna raziskava spretnostih odraslih PIAAC 2016: vsak 4. prebivalec Slovenije ima prenizko razvite spretnosti, da bi lahko učinkovito deloval v vsakdanjem življenju in delovnem okolju. Cilj projekta je dvig spretnosti odraslih v Sloveniji oz. zmanjševanje razvojnega zaostanka Slovenije na področju spretnosti za bolj kakovostno življenje Slovencev.

Veseli bomo, če bi tudi člane vašega društva informirali o možnosti brezplačnega ocenjevanja lastnih spretnosti. Verjamemo, da bi aktivnejše upokojence, ki so digitalno pismeni, zanimalo kakšne so njihove temeljne spretnosti in bi jim bil vprašalnik SVOS zanimiv.

Več o vprašalniku je na voljo tudi na spletni strani https://svos.acs.si.

 Za vse dodatne informacije, vprašanja pa smo vam z veseljem na voljo.

Monika Zalokar

Središče za raziskovanje in razvoj / Research and development Andragoški center Slovenije / Slovenian Institute for Adult Education Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana, Slovenija

T: +386 1 77 72 598

E:  [monika.zalokar@acs.si]monika.zalokar@acs.si

url: http://www.acs.si<http://www.acs.si/> , https://pismenost.acs.si/ , https://pismenost.acs.si/svos/

NADALJEVANJE LIGE PETANKA PZDU DBK 2021

Ker zaenkrat ni mogoče pripraviti tekem ŠIU v večjem številu udeležencev, smo v PZDU Dolenjske in Bele krajine pripravili ligaško tekmovanje v igri petanka. Na razpis se je prijavilo 19 društev s skupno 32 ekipami. Na tekmi je trenutno lahko prisotnih do 10 oseb!

V sredo, dne 24. 3. 2021 smo opravili žreb tekmovanja v ligi petanka DBk 2021. V času med 1. in 12. 4. 2021 je bila liga prekinjena, z 12. 4. pa nadaljujemo!

REZULTATE, razpored in ostalo najdete na (klik) ŠPORTNE IGRE PZDU

Rezultate takoj po končani tekmi sporočite Mileni! (telefonično, SMS, E pošta)

Informacije in pošiljanje rezultatov: Milena Iskra, tel. 040 900 968, milena.iskra@gmail.com

Dosledno upoštevamo navodila NIJZ in se tekmovanja v ligi udeležujemo na lastno odgovornost.

Pripravljamo tudi ligaško tekmovanje v kegljanju s kroglo na vrvici in balinanju. Informacije in prijave pri vodji KŠRGK Franci Dragan, 051 322 206, dragan.franci@gmail.com

LIGA VETERANOV V PETANKI

Liga veteranov Dolenjske in Bele krajine je končana. V organizaciji ŠDP Trebnje, ter ob podpori in sodelovanju vseh tekmovalnih ekip, smo dne 31. 3. 2021, s finalno tekmo za prvo mesto, zaključili ligo veteranov v petanki za leto 2020. Žal te v preteklem letu nismo uspeli zaključiti zaradi omejitev druženja. Celotno tekmovanje je potekalo v športnem duhu in brez večjih zapletov.

Končni vrstni red tekmovalnih ekip je :

 1. DU Trebnje
 2. Krvica
 3. Uršna Sela
 4. ŠDP Trebnje
 5. DU Prečna
 6. Tigri
 7. DU Mali Slatnik
 8. Semič 1
 9. Šentjernej
 10. Semič 2
 11. Mirna 1
 12. Mirna 2

Prav tako smo že pričeli z ligo 2021, ki pa za spremembo od veteranske lige, ne vključuje starostne omejitve, niti ne deli glede na spol, morebitno invalidnost, članstvo v društvih upokojencev. Tekmovalci so lahko iz katerega koli kraja na območju Dolenjske in Bele krajine.

Vsem tekmovalcem čestitam za uvrstitev!                                

Božo Kodrič


5. 10. 2020

Športno društvo petanke ( ŠDP ) Trebnje je organizator lige v petanki za starejše, s katero smo pričeli 12. 8. 2020. Tekmujejo tri članske ekipe z možnostjo dveh rezerv. Torej ekipa lahko šteje tri do pet tekmovalcev, ne glede na spol. Pogoj je dopolnitev starosti 60 let v letu prijave in 55 let za invalide.  Trenutno tekmuje 12 ekip v dveh skupinah. V katerih vsaka ekipa igra z vsako, enkrat doma, drugič v gosteh, tako v 10 kolih. Po koncu medsebojnega razigravanja, se v finalnem obračunu, na igriščih v Trebnjem, pomerijo obe skupini v navskrižnem sistemu. Prvi iz prve skupine proti drugemu iz druge skupine, ter obratno. Nato tretji iz prve skupine proti četrtemu iz druge skupine, in obratno. Tako se nadaljuje tudi za ostale ekipe, do konca. Prvi trije dobijo medalje, ostali manjša praktična darila.

info: Božo Kodrič – 040 633 154 – bkodric@gmail.com

POSLOVIL SE JE DRAGO SAJE, DOLGOLETNI PREDSEDNIK DU MIRNA PEČ

Dne 2. marca 2021 je umrl Drago Saje, dolgoletni predsednik in častni član društva upokojencev Mirna Peč. Od njega smo se poslovili 6. marca na mirnopeškem pokopališču. Oktobra 2020 je praznoval 90. rojstni dan. Od leta 2017 je bil varovanec doma starejših v Domu sv. Katarine v Mengšu.

Drago Saje je bil rojen 21. 10. 1930 na Velikem Kalu pri Mirni Peči. Poleg rojstnega doma sta si z ženo Francko zgradila hišo. V zakonu so se jima rodili štirje otroci. Zaposlil se je na železnici, na začetku kot premikač. Ob delu se je izobraževal in nastopil delovno mesto prometnika, ki ga je opravljal skoraj 40 let. Po upokojitvi se je včlanil v krajevno društvo upokojencev in leta 1992 postal predsednik. To službo je opravljal dvajset let, nato pa je bil še štiri leta njen podpredsednik. Med drugimi je bil pobudnik ustanovitve Pevskega zbora Rožmarin in v njem aktivno sodeloval vse do pred nekaj leti, ko se je zaradi bolezni umaknil. V društvu je deloval na literarnem področju in izdal pesniško zbirko. S svojim mirnim pristopom je vzpostavil dobre pogoje za delo ter pripomogel k razpoznavnosti in ugledu društva. Za svoje rezultate dela je prejel kar nekaj priznanj. Med drugimi društveno priznanje za večletno uspešno delo v dobrobit upokojencev in naziv častnega člana društva upokojencev Mirna Peč. Za delovanje v društvu upokojencev je prejel veliko zlato plaketo Zveze društev upokojencev Slovenije in plaketo Občine Mirna Peč. Bil je tudi član društva čebelarjev, čas pa si je zapolnil z delom v vinogradu. Tudi po končanem aktivnem delovanju v društvu se je našemu povabilu rad odzval in bil vedno dobrodošel med nami.

Drago, za tvoj prispevek, ki si ga v svojem dolgem in plodnem življenju dal, se ti zahvaljujemo. Ohranili te bomo v lepem spominu.

Od nas se je poslovil Drago Saje
Vir: MojaObčina.si

KAKO IZVESTI ZBOR ČLANOV ?Novo leto prinaša nove izzive za prav vsakega od nas. Na PZDU DBk se zavedamo, da se društva v trenutni dani situaciji soočate tudi z izzivi glede organizacije zborov članov ter sej in skupščin delovnih teles v vaših organizacijah, saj fizični stiki niso zaželeni prav zaradi morebitnega poslabšanja epidemiološke situacije v državi. Ali lahko izvedete seje svojih organov na daljavo, čeprav te možnosti vaši akti ne predvidevajo?

Mnoge organizacije se ob ponovni razglasitvi epidemije in nadaljevanju izjemnih razmer, ki bodo po napovedih lahko trajale še nekaj časa, ponovno ukvarjajo z vprašanjem, ali lahko izvajajo seje zbora članov ali drugih organov na daljavo, čeprav te možnosti nimajo izrecno predvidene v statutu ali drugem aktu.

MOŽNOST IZVEDBE KORENSPONDENČNE SEJE ZBORA ČLANOV

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (t. i. 6. Protikorona zakon-Ur. l. št. 175/20 z dne 27. 11. 2020, začetek veljavnosti 28. 11. 2020) v 114. členu določa možnost korespondenčnega sklica in izvedbe zbora članov.


114. člen
(sklic in izvedba zbora članov društva, zveze društev oziroma podružnice tujega društva)
(1) Ne glede na določbe temeljnega akta oziroma statuta lahko društvo, zveza društev oziroma podružnica tujega društva (v nadaljnjem besedilu: društvo) v času do preklica ukrepa začasne delne omejitve gibanja ljudi in omejitve oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s COVID-19, o najpomembnejših odločitvah skliče in izvede zbor članov društva korespondenčno, če lahko zagotovi enakopravnost sodelovanja vseh članov. Za sklic, izvedbo in odločanje na korespondenčnem zboru članov društva se uporabljajo določbe temeljnega akta društva.

(2) Če je zastopniku ali članu organov upravljanja društva v času veljavnosti ukrepa začasne delne omejitve gibanja ljudi in omejitve oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s COVID-19 potekel mandat za zastopanje oziroma opravljanje funkcije, določen s temeljnim aktom oziroma statutom, se mu mandat podaljša do prvega zbora članov, ki sledi poteku mandatne dobe, če društvo zbora članov ne more sklicati na način, določen s prejšnjim odstavkom. Društvo je dolžno sklicati zbor članov najpozneje v treh mesecih od preklica ukrepa začasne delne omejitve gibanja ljudi in omejitve oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s COVID-19.


Tehnična izvedba sej organov v aktih nevladnih organizacij pogosto sploh ni točno določena, kar pomeni, da je lahko izvedba na daljavo, denimo z videokonferenco, že v osnovi (torej tudi brez izjemnih razmer) skladna z akti.


PREVERITE TEMELJNI AKT (STATUT) ORGANIZACIJE


Seja z uporabo videokonference je pri mnogih organizacijah možna na način, da se upoštevajo vsa pravila aktov. Izvedba na daljavo ni neskladna z akti zgolj zato, ker v njih ni izrecno predvidena, ampak šele v primeru, če pri izvedbi na daljavo res ni mogoče upoštevati vseh pravil. Smiselno je pogledati vsebino aktov in preveriti, ali je mogoče s katerim načinom izvedbe na daljavo upoštevati vsa pravila.

Če pravila organizacije predvidevajo le izvedbo seje organa z osebnim srečanjem v živo, izvedba sej na daljavo ni možna brez spremembe temeljnega akta ali pravilnikov.

V tem primeru so trenutne izjemne okoliščine tiste, ki lahko upravičijo kršitev pravila, da se seje izvedejo z osebnim srečanjem v živo, in drugih s tem povezanih pravil. Okoliščine namreč trenutno onemogočajo normalno izvedbo sej v živo – tako zaradi predpisov (npr. prepovedan prehod med občinami in regijami) kot tudi zato, ker izvedba seje v živo glede na trenutno stanje pomeni nesorazmerno tveganje za zdravje članov (še toliko bolj, če gre za rizične skupine, starejše, bolne). V okoliščinah, v katerih se nahajamo, bi ne glede na pravila društva tako lahko celo ugotovili, da bi izvedba seje z osebnim srečanjem (ki je sicer v skladu s pravili) bolj omejevala pravico člana do odločanja kot pa izvedba prek spleta, saj bi član za odločanje z osebno navzočnostjo moral nesorazmerno tvegati svoje zdravje.


UPORABEN PRIMER KAKO SE ODLOČITI GLEDE IZVEDBE SEJE

Pri odločanju, ali izvesti sejo na daljavo, ki krši kakšno pravilo vaše organizacije je treba predvsem pretehtati oz. primerjati:

 • interese vaše organizacije in članov, ki se ščitijo z upoštevanjem pravil o izvedbi seje in
 • interese, ki se varujejo z izvedbo na daljavo.

PRIMER: ZBOR ČLANOV DRUŠTVA ALI KLUBA
Če se z izvedbo na daljavo ne krši nobeno pomembno pravilo, ki bi resno posegalo v pravice članov do odločanja, hkrati pa izvedba seje v živo, ki je po pravilih, krši priporočila inštitucij, ogroža javno zdravje in zdravje članov, v najslabšem primeru pa od članov celo terja kršitev predpisov, je seveda izvedba na daljavo lahko upravičena, medtem ko izvedba v živo ni.

Pomembno pri presoji je tudi to, ali je odločitev v danem trenutku nujna – ali je torej seja v tistem trenutku nujna za zaščito interesov članov in društva, ali je bolj smiselna odložitev seje do izteka izjemnih razmer. Glede na to, da te izjemne razmere utegnejo trajati še precej časa, je pogosto v interesu organizacije in njenih članov ter uporabnikov, da se seja opravi, oziroma je to potrebno za delovanje društva.

Navedeno ne velja le za čas razglašene epidemije, ampak je podoben razmislek s tehtanjem interesov možno opraviti v celotnem času izjemnih razmer. Tudi če inštitucije zbiranja in srečanja zgolj odsvetujejo oz. takšna izvedba krši zgolj priporočila, ali na primer če organizacija ugotovi, da za njene člane obstajajo posebna tveganja (denimo, ker so nekateri člani so rizične skupine, bolniki, starejši), je izvedba seje zbora članov na daljavo lahko upravičena.


IZVEDBA SEJE NA DALJAVO – KAKO JO IZVESTI?

 • Na dnevni red seje na daljavo umestite le zadeve, o katerih mora organ nujno odločati.
 • Članom pošljete obvestilo o sklicu seje, kjer navedete, da se seja organa zaradi preprečevanja širitve okužbe s koronavirusom in ob upoštevanju predpisanih ukrepov ter priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje izjemoma izvede na daljavo. Obvestilo pošljete na način, kot se vedno sklicuje seja organa.
 • Pri sklicu in izvedbi seje ter glasovanja na daljavo smiselno uporabljajte vsa druga pravila organizacije, ki veljajo za običajne seje organa (roki za sklic, posredovanje gradiv za glasovanje, predvidene večine, potrebne za sprejem sklepa, in podobno).
 • V obvestilu članom organa določite in pojasnite tehnični način izvedbe seje, tj. kakšen bo način razprave in glasovanja (npr. po navadni pošti, po elektronski pošti na določen naslov, na konferenčnem klicu, preko razpoložljivih spletnih platform, itd.).
 • Obvestilu priložite vsa gradiva, ki so potrebna za odločanje.
 • Če boste glasovanje izvedli pisno (po elektronski ali navadni pošti), v obvestilu določite rok trajanja seje oz. rok za glasovanje o predlaganih sklepih seje. Priporočljivo je, da je rok za glasovanje vsaj tri dni za glasovanje po elektronski pošti oz. vsaj pet do sedem dni za glasovanje po navadni pošti. Nekaj dodatnih dni dopustite še za razpravo. Če se seja prične takoj ob samem sklicu, pa pri določitvi roka za glasovanje upoštevajte tudi rok za sklic seje organa (rok od sklica seje do poteka glasovanja ne sme biti krajši od roka za sklic seje, ki je določen v statutu).
 • Tudi pri seji, ki v celoti poteka pisno, omogočite razpravo pred glasovanjem tako, da zberete stališča članov organa in dostop do njih omogočite članom vse do roka za glasovanje (npr. prejete pripombe objavite na spletni strani, jih posredujete po elektronski pošti vsem članom, odgovarjate na vprašanja po telefonu, …). Za razpravo lahko določite tudi poseben rok, do katerega lahko člani pošljejo svoje komentarje. Lahko pa iz praktičnih razlogov določite tudi, da razprava in glasovanje potekata istočasno, tako da lahko člani organa glasujejo takoj in ne šele po koncu razprave. Pri izvedbi seje po elektronski pošti bodite pozorni tudi na pravila varstva osebnih podatkov organizacija ne sme razkriti elektronskega naslova posameznikov drugim, če za to nima soglasja ali druge podlage. Zato obvestila pošiljamo v t. i. »skriti kopiji«.

Glej tudi

NAVODILO DRUŠTVOM UPOKOJENCEV V ČASU KORONAVIRUSA COVID-19


(klik) Kako izvesti zbor članov na daljavo?

(klik) Spletna orodja za izvedbo zbora članov društva na daljavo

(klik) Kako izvesti tajno glasovanje na korespondenčni seji?

Vir informacije je Zavod center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS)


Sklepa kolegija predsednika ZDUS z dne 23.12.2020

Sklep št. 21: PZDU se seznani s sklepom kolegija predsednika ZDUS, naj se zbori članov DU izvedejo na korespondenčen način, pri čemer je potrebno zagotoviti vse podlage za izvedbo, oz. se s sklicem počaka na čas, ko bodo razmere dopuščale izvedbo v živo, saj se je pri korespondenčni seji potrebno zavedati administrativnega in finančnega bremena za DU.

Sklep št. 22: PZDU se seznani s sklepom kolegija predsednika ZDUS, naj DU članarino poberejo na način, kot si bodo določili sami, pri čemer se zavedamo trenutne situacije zaradi epidemije in običajnih poti pobiranja letne članarine.


PROGRAM DELA PZDU

Okvirni program v katerem sodelujejo društva, ki se bo prilagajal korona ukrepom, zato termini niso določeni!

 Naše tradicionalne prireditve

– Srečanje upokojencev naše pokrajine, ? – 12. junij ob 9. uri v Trebnjem

– Rokodelske delavnice – jesen

– Zbor članov,

– Srečanje literatov,

– Srečanje pevskih zborov, Sodražica – jesen

– Likovna kolonija, organizator DU Mirna Peč – Karol Zagorc

Fotografsko ustvarjanje – Karol Zagorc

– izvedba 45. ŠIU PZDU Dolenjske in Bele krajine –  Povzamemo organizacijo iz leta 2020 – termini bodo določeni naknadno, ko bo dopuščeno ustrezno število zbiranja.  Podrobnosti v Biltenu 1 2020 (ŠPORTNE IGRE PZDU )

– jesen 2021 udeležba zmagovalcev ŠIU na državnih športnih igrah (DŠI) upokojencev

– Večer ljudske pesmi in plesa (poskus z novo prireditvijo!) 

–  Letovanje v hotelu Delfin med 20. februarjem in 1. marcem – ODPOVEDNO

FEBRUARJA 2021 Z BREZPLAČNIM PREVOZOM V HOTEL DELFIN V IZOLO – brezplačen prevoz – PREKLIC

Sodelovali bomo na:

–      Dnevi medgeneracijskega sožitja: MAJ 2021  (Gospodarsko razstavišče, Ljubljana)

–      Likovna kolonija – Izola, (Hotel Delfin Izola)

–      Dramske delavnice ZDUS: (Hotel Delfin Izola),

–      Rokodelske delavnice ZDUS,

Dušan Kraševec, predsednik

VIDEO SEJE UO PZDU


Dne 17. 2. 2021 smo imeli 3. video sejo UO. Uspešno smo opravili vse točke, med drugim smo sprejeli letni program dela. Foto bo pa drugič. dk


2. video seja UO, 23. 12. 2020

V ponedeljek, dne 30. 11.2020 smo opravili prvo video sejo Upravnega odbora Pokrajinske zveze društev upokojencev Dolenjske in Bele krajine. Šest članov se je uspešno povezalo preko Skaypa in v celoti “predelalo” dnevni red. dk


NAVODILO DRUŠTVOM UPOKOJENCEV V ČASU KORONAVIRUSA COVID-19


NOVO NAVODILO ZDUS DRUŠTVOM UPOKOJENCEV TER POKRAJINSKIM ZVEZAM DRUŠTEV UPOKOJENCEV V ČASU KORONAVIRUSA COVID-19,  1. 2. 2021

 1. Navodila in predloge preventivnih ukrepov ter njihove posodobite, spremembe in dopolnitve, je ZDUS pridobil od zunanjih pogodbenikov: Zdravstveni dom Ljubljana Šiška, Center medicine dela, prometa in športa, Derčeva 5, Ljubljana in Varnostni inženiring Koser, Sandi Koser s.p. od dne 7.5.2020 dalje. Dne 7.12.2020 je bila prav tako izdana nova ocena tveganja št. 2/2020, s katero so se seznanili funkcionarji, zaposleni in pogodbeniki ZDUS. 
 1. Še vedno velja začasna delna omejitev gibanja ljudi in omejitev oz. prepoved zbiranja ljudi. Prehajanje med občinami v regiji prebivališča, ki je epidemiološko manj slaba, je mogoče za nekatere izjeme, med drugim zaradi prihoda na delo in odhoda z dela ter izvajanja nujnih delovnih nalog, odpravljanja neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, varstva in pomoči osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov ali če gre za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom, dostopa do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja, dostopa do storitev za nujne primere, dostopa do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona, dostopa do storitev za osebe s posebnimi potrebami, dostopa do trgovin ali storitev v drugi občini, če so bližje prebivališču osebe, kot so te trgovine ali storitve v občini prebivališča, ali če jih v občini prebivališča ni,… Omejitev gibanja med občinami v regiji prebivališča ne velja za zaposlene, ki hodijo na delo in z dela v drugo občino in ne velja za prostovoljce, ki svoje prostovoljsko delo opravljajo v organizaciji, ki ima svoje prostore v drugi občini. Za prehajanje občin v regiji imejte vedno s seboj izjavo in dokazilo. 
 1. Zbor članov društva je mogoče sklicati na korespondenčen način, tudi v primeru, če v pravilih oz. temeljnem aktu ta možnost ni določena. Najpomembnejše odločitve lahko sprejmete na korespondenčen način (pisno, e-pošta, telefon), pri čemer morate upoštevati načelo enakopravnega sodelovanja članov, pravočasno obveščanje vseh članov o sklicu in gradivu, možnost oddaje glasu ter takojšnje obvestilo o izidu glasovanja. Tak način velja ves čas trajanja začasne delne omejitve gibanja ljudi in omejitve oz. prepovedi zbiranja ljudi. 
 1. Veliko društev ima letos volilno leto. Glede na vse omejitve, je mogoče avtomatsko podaljšanje mandata funkcionarjem in članom organov društva in sicer do prvega zbora članov, ki ga bo mogoče izvesti v fizični obliki in najpozneje v treh mesecih po sprostitvi ukrepov. Velja v primeru, da zbora članov na noben način ni mogoče izvesti na korespondenčen način. 
 1. Članarina naj se pobira po ustaljenem postopku. Društvom priporočamo, da se poslužujejo brezkontaktnih načinov pobiranja članarine, na primer s plačilom na TRR društva ali po položnici. V primeru pobiranja članarine na domovih članov, naj le-to poteka brezkontaktno in pod ustreznimi zaščitnimi in higienskimi ukrepi. Kot primer dobre prakse navajamo primer DU Senovo, ki je svojim članom že pred koncem leta 2020 poslalo prijazno pismo. Odzivi članov so bili pozitivni. Ker se zaradi slabše epidemiološke slike v regiji niso želeli izpostavljati zaradi pobiranja članarine, so s pomočjo programa za vodenje evidenc članstva ORPO natisnili UPN obrazce (položnice) in jih nato sami raznosili na teren ter jih članom oddali v poštni nabiralnik. In odziv? Do konca januarja so pobrali članarino za leto 2021 v 53,2 % in celotno članarino za Vzajemni posmrtninski sklad. 
 1. Društva opozarjamo na določilo, da lahko občine nevladnim organizacijam za preteklo leto izplačajo celotna proračunska in pogodbena sredstva za neizvedene aktivnosti, pri čemer velja, da morajo biti aktivnosti izvedene do konca leta 2021. 
 1. Prostovoljke in prostovoljci programa Starejši za starejše pozivamo naj uporabnike obiskujejo v nujnih primerih in povsem zdravi ter pri tem upoštevajo vse higienske ukrepe in priporočila.
 2. Izplačila posmrtnin Vzajemnega posmrtninskega sklada (VPS) nakazujemo tekoče. Lahko pa pride tudi do večdnevnega zamika izplačila, saj je delovanje strokovne službe ZDUS še vedno okrnjeno. Svetujemo, da ob upoštevanju varstva osebnih podatkov, zahtevke za izplačilo posmrtnin DU pošiljate po e-pošti na vzajemna@zdus-zveza.si. Če to ni mogoče, pa zahtevek lahko pošljete z navadno pošto. Enako naj ravnajo svojci z dostavo dokumentacije. 

 Posameznikom priporočamo, da se kljub sproščanju nekaterih splošnih ukrepov, držite priporočil in ne odhajate po različnih opravkih, če to ni nujno potrebno.

Več na strani KORONAVIRUS

Glej tudi

KAKO IZVESTI ZBOR ČLANOV

GOV.SI – JUGOVZHODNA REGIJA


FEBRUARJA 2021 Z BREZPLAČNIM PREVOZOM V HOTEL DELFIN V IZOLO – PREKLIC

PREKLIC

Izola, 21. 1. 2021

Pozdravljeni,

najprej vam želim vsem skupaj res eno bolj mirno leto in predvsem zdravo!

Žal moram sporočiti, da zaradi trenutne situacije, preklicujem  vaše rezervacije za termine 20.2. in 22.2.2021. Najverjetneje bomo vse avtobuse prestavili na konec leta 2021 in začetek leta 2022. Nov datum bom še sporočila.

Daša Ždrnja Gregorič           

Prodaja              

DELFIN HOTEL ZDUS  d.o.o. Izola

T:  05/ 66 07 559

www.hotel-delfin.si

www.facebook.com/hoteldelfinizola

(klik) FEBRUARJA Z BREZPLAČNIM PREVOZOM V HOTEL DELFIN V IZOLO! – PREKLICANO

NAŠE OBJAVE V REVIJI ZDUS PLUS16. 2. 2021

Obvestilo v zvezi s pisnimi prispevki in fotografijami, ki jih pošiljate na ZDUSplus, ki sedaj izhaja po novem vsaki drugi mesec.

Od sedaj naprej pošljite napisan članek z fotografijo po meilu 
MARIJI GOLOB,  marija.golob00@gmail.com
za vsa pojasnila pa kličite  na tel. številko 070 70 17 64 Marija.
Obenem pa pošljite  članek tudi na PZDU Dol. in Bele Krajine.
RAZLOG: da se članki razvrstijo za objavo v ZDUSplus po mesecih, do sedaj so prejeli za objavo v enem mesecu tri članke, druga dva meseca pa nič, ker namreč pride za objavo na en izvod v mesecu en članek na pokrajino.
Z razumevanjem in lep pozdrav!
 
  Dopisnica za PZDU Dolenjske in Bele Krajine
                       Marija Golob
 

Izdelovali so betonske vaze (ZDUSplus št. 12/1)

V začetku septembra smo v našem društvu, Društvu upokojencev
Loški Potok, organizirali delavnico izdelave vaze
iz cementa in stare brisače, krpe. Zaradi velikega zanimanja
in, ker smo se držali navodil glede zbiranja ljudi, smo
v društvu delavnico izpeljali kar trikrat oziroma smo jo
dvakrat ponovili.
Vodja delavnice je bila Milena Turk, ki je že doma vse skrbno pripravila
– zmešala maso, pripravila veliko pripomočkov oziroma materiala
za izdelavo posode ali vaze iz betona. Delavnico je obiskalo
res veliko članic, nekatere so si vazo oziroma okrasno posodo
naredile, nekatere so opazovale le postopek izdelave. Delavnica
je potekala na prostem, na dvorišču naših prostorov, saj je delo
precej umazano. Vse izdelke smo pustile na zraku, da se dobroposušijo.
Končane in posušene izdelke bomo pokazale na kakšni
društveni razstavi oziroma takrat, ko bodo razmere to dopuščale.
Naj povem, da je bilo to naše prvo druženje po 13. marcu, torej se
nismo družile skoraj pol leta. Res se je bilo lepo ponovno srečat,
malo poklepetat, predvsem pa družiti. Poleg omenjenih delavnic
smo v tem »čudnem času« v našem društvu organizirali samo
še enkrat tedensko pohod po poteh Loškega Potoka. Prehodili
smo veliko kilometrov in raziskali vse hribčke in dolince v naši
občini, nekaj pa tudi v sosednji. Upam, da bodo razmere kmalu
dopuščale, da ponovno obudimo življenje v društvu in pričnemo
z različnimi aktivnostmi. V teh osmih mesecih smo »izpustili« kar
nekaj druženj, prireditev, razstav, delavnic …

Tajnica DU Loški Potok, Tanja Lavrič


Delavnica ročnih del

Delavnica ročnih del, ki je potekala od oktobra 2019 in se zaključila konec junija 2020. Seveda nam je vmes ponagajal koronavirus in karantena, ki je bila obvezna za vsa druženja v skupinah in na splošno zavrla tudi življenje upokojencev. Vendar je delovna skupina rokodelk pod vodstvom mentorice Marije Golob nemoteno delala doma kot vsi ostali. Vsaka izmed rokodelk je dobila v roke shemo in nalogo, kako je potrebno izdelati kvačkan prt v velikosti cca 1.20 x 1.00 m, kar zahteven program. Obenem narediti zaključek in pripraviti za razstavo. Kar pa ni šlo od rok, pa smo kontaktirale po telefonu. Naredile so čudovite izdelke. Pred tem pa so izdelovale čipke za na brisačo, ki je lep in koristen izdelek, za darilo, okras in uporabo, vmes pa še kvačkane snežake iz stiropora in novoletne okraske. S tem našim delom bomo nadaljevale, saj s tem ohranjamo staro rokodelstvo.

Besedilo in foto: Marija Golob


Medgeneracijski mostovi (ZDUSplus št. 10/11)

Kaj je prava vzajemnost v praksi dokazujejo z velikim zadovoljstvom osnovnošolci iz Velikega Gabra in člani tamkajšnjega Društva upokojencev. Ob upoštevanju vseh previdnostnih ukrepov v zvezi s Covid-19 so skupaj organizirali lep pohod po pobočjih med Čatežem in Primskovim na Dolenjskem, in sicer za vse učence, vseh šolskih triad. Najmlajši so imeli nekoliko krajši pohod, starejši daljšega, vendar vsi v isti smeri – le cilji so bili različni. Po manj obiskanih in za mnoge celo neznanih krajih so jih vodili po dodelani časovnici in trasi upokojenci DU Veliki Gaber. Učenci so v naravi spoznali vzrejo čebel, našli rake v potoku, videli kje so v obori jeleni, se razgledali z dolenjskega razglednika – Primskovega po Julijcih, Karavankah, Krimu in Snežniku na Primorskem ter spoznali z vrha še okolico ter se seznanili z nekaterimi zgodovinskimi posebnostmi domačih krajev, ki jih še niso poznali. Bilo je zabavno in koristno!

Besedilo in foto, Brane Praznik


Revija ZDUSPlus


MAGDA KASTELIC HOČEVAR, KANDIDATKA ZA SLOVENKO LETA 2020

Revija Zarja se tudi letos ni odpovedala vsakoletnemu izboru Slovenke leta. Glede na predloge bralcev in bralk ter iz lastnega seznama uredništvo revije izbere 12 kandidatk, ki privolijo v sodelovanje pri izboru. Glasovanje poteka tako na spletni strani revije Zarja kot tudi s poslanim kuponom, izrezanim iz revije. Letos je izbor še posebej zanimiv, saj se je med najboljšo dvanajsterico uvrstila tudi naša rojakinja ga. Magda Kastelic Hočevar.

Magda Kastelic Hočevar upokojena profesorica razrednega pouka in pesnica, je ženska številnih talentov. Brezplačno poučuje otroke, ki se jim v šoli zatika, lektorira seminarske in diplomske naloge, piše članke, ureja časopise, slika, dela čestitke in voščilnice, oblikuje nakit, šiva torbe in nahrbtnike … Predvsem pa že od nekdaj skrbi za kulturno-umetniško življenje Žužemberka. Je izjemna in srčna oseba z neustavljivo energijo, občutkom za človeka, vedno pripravljena pomagati in sodelovati. Rada ima življenje, ljudi in veliko rajši daje kot sprejema. Njeno človekoljubno delo se je še poglobilo, ko se je upokojila zaradi Parkinsonove bolezni. Ko je bila čisto na tleh, se je odločila, da se bo s to možgansko boleznijo spoprijela. Šla je na možgansko operacijo v Nemčijo, kjer so ji v telo vstavili stimulator, in od tedaj živi skoraj normalno življenje. Hvaležna je nebu, zemlji, možu in vsem, ki jo spodbujajo, da vse, kar zna, lahko deli z drugimi. (Vir: revija Zarja)

Magda je tudi aktivna članica Društva upokojencev Žužemberk.

Na poti do zmage ji lahko pomagate tudi vi in sicer z glasovanjem na spletni strani revije (klik) Zarja.

PROGRAM STAREJŠI ZA STAREJŠE PZDU DOLENJSKA IN BELA KRAJINA V LETU 2020

Leto 2020 se je poslovilo, leto, ki je bilo milo rečeno nenavadno, zaznamovano s prepovedmi, strahom, osamljenostjo … Ukazi bodite doma, nosite maske, ne obiskujte in ne družite se, so nam krojili vsak dan.
Kako so se v takih razmerah znašli prostovoljci združeni v programu starejši za starejše? Niso mirovali. Ob upoštevanju navodil, v skrbi za starejše vključene in zase, smo sledili svoji prostovoljski duši in po najboljših močeh lajšali stiske.
Dobro smo izkoristili čas, ko so bili obiski in nudenje pomoči možni. Z novimi anketami smo vključili veliko število občanov, ki so v letu 2020 izpolnili pogoje za priključitev v program. Opravili smo v prvem valu epidemije zamujene obiske takoj, ko je bilo mogoče. Drugi val je še bolj zaostril situacijo in še bolj onemogočil običajno delovanje. V največji možni meri smo se posluževali telefonskih pogovorov s starejšimi in jim na ta način vsaj malo nadomestili obiske. Tega so bili predvsem veseli tisti, ki živijo sami. Prostovoljci smo se povezovali z civilno zaščito in se vključili v druge aktivnosti kot je bilo šivanje mask, dostava hrane, izdelava voščilnic, prevozi, obdarovanje starejših pred Božičem.
V letu 2020 je aktivno v programu delovalo 13 društev z 270 prostovoljci. V program je bilo vključenih 87% ciljne skupine (starejši nad 69 let).

O delu v letu 2020 lahko rečem, da smo se prostovoljci v danih razmerah trudili, da bi olajšali čim več stisk, žal pa podatki in opažanja prostovoljcev na terenu kažejo na večanje števila ljudi, ki rabijo pomoč.

Pokrajinska koordinatorka za Dolenjsko in Belo krajino Rozina Kum

(klik) Program SzS

JANUARJA 2,5% USKLADITEV POKOJNIN

Uskladitev pokojnin in drugih prejemkov

20. seja Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije (17. 12. 2020)

Za leto 2021 je v skladu z ZIPRS2122 načrtovana 2,5-odstotna uskladitev pokojnin in
drugih prejemkov v januarju 2021. Pri dodatkih za pomoč in postrežbo je za leto 2021 v
skladu z ZUTPG-C načrtovana uskladitev v marcu 2021 v višini 0,5 odstotka. Letni
dodatek bo zavod izplačal z junijsko pokojnino.

(klik) ZPIZ

V spomin Jožetu Kozini (1943 – 2020)

V  hladnem in meglenem jutru se je  v nedeljo, 6.12.2020  v 77 letu  poslovil Jože  Kozina iz Bračičeve 17 v Kočevju.  S trdno voljo se je upiral bolezni, ki pa je na koncu zmagala.  Do zadnjega, dokler je imel še moči v sebi, je opravljal funkcijo predsednika Društva upokojencev Kočevje.

Jože Kozina se je rodil leta 1943 v kmečki družini s štirimi otroki. Šolal se je v Ribnici in v Kočevju, si pridobil kovino strugarski poklic in se zaposlil v podjetju »Itas« Kočevje.  Leta 1964 si je z ženo Marijo  ustvaril družino – rodila sta se jima sin Robert in hči Mojca.

Njegova življenjska pot je bila v celoti posvečena družini,  delu in športu.  Že  v osnovni šoli v Ribnici in kasneje v Kočevju je bil igralec rokometnega in hkrati nogometnega kluba,  v letih od 1961 do 1986 je kot igralec nastopal za Kegljaški klub Kočevje.  V tem klubu je deloval  tudi kot tehnični vodja 31 let, bil trener mladincev, članov in članic 34 let in kot predsednik kluba vrsto let. V občini Kočevje je več kot 40 let deloval in pomembno prispeval k razvoju športa v panogah kot so rokomet,  kegljanje in balinanje. Deloval je tudi kot sodnik rokometa, kegljaški sodnik I. kategorije, sodnik balinanja, trener kegljanja I. kategorije, bil je mentor balinanja.  Nudil je strokovno in organizacijsko pomoč drugim klubom in društvom, ter drugim organizacijam  v občini Kočevje pri organizaciji tekmovanj v republiškem, regionalnem in občinskem merilu. Uspešno je deloval v organih OKS – ZŠZ olimpijskega komiteja Slovenije,  Zvezi društev upokojencev Slovenije, Športni zvezi Kočevje, PZDU Dolenjske in B. Krajine  in še v raznih drugih športnih društvih in organizacijah.  Za svoje prizadevno in uspešno delo je prejel številna priznanja, kot so: bronasta in srebrna Bloudkova značka,  veliko plaketo od Športne zveze Kočevje  za več kot 30 letno delo v športu, od DU Kočevje veliko plaketo za uspešno več letno delo, zlati kegelj od Kegljaške zveze Slovenije,  plaketo za uspešno delo v športu od Občine Kočevje, plaketo za več kot 40 letno amatersko delo v športu od Mednarodnega olimpijskega komiteja.

Pomemben del njegovega življenja je posvetil rekreativnemu športu v Društvu upokojencev Kočevje in to vse od leta 2002 do njegove smrti.  Pod njegovim vodstvom  se je povečalo število  sodelujočih, ki so na tekmovanjih Pokrajinske zveze društev upokojencev Dolenjske in Bele Krajine,  na državnih prvenstvih in tekmovanjih v občinskem merilu dosegali odlične rezultate.   Za njegovo prizadevno in uspešno delo je Društvo upokojencev Kočevje   leta 2016  podalo pobudo za podelitev VERDERBERJEVE NAGRADE ZA DOSEŽKE NA PODROČJU ŠPORTA v Občini Kočevje skozi daljše časovno obdobje. Podeljena  mu je bila  na praznik Občine Kočevje. 

Na Društvu upokojencev Kočevje je Jože Kozina  od leta 2002 do svoje smrti dosegel izjemne rezultate – na področju športa in dobrega sodelovanja v organih društva, od leta 2017 pa kot predsednik društva tudi na gospodarskem področju. Za sabo je pustil sled, ki bo zapisana v zgodovino društva.  S hvaležnostjo  bomo ohranjali spomin nanj kot na prijetnega sodelavca, dobrega prijatelja in prizadevnega člana društva.

DU Kočevje

1. DECEMBRA USKLADITEV POKOJNIN ZA 2 %

Uskladitev pokojnin in drugih prejemkov

Na seji je svet SPIZ na podlagi Zakona o spremembi zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin, sprejel sklep o uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov. Tako se bodo s 1. decembrom pokojnine in določeni drugi prejemki, razen letnega dodatka in dodatka za pomoč in postrežbo, izredno uskladile za 2 odstotka. Obvestila o izredni uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov v letu 2020 prejmejo samo tisti uživalci, katerih pokojninski oziroma invalidski prejemek je obremenjen z odtegljajem na podlagi izvršilnega naslova ali administrativne prepovedi.

(klik) Sporočilo ZPIZ, 22. 10. 2020

POHODI SPOZNAJMO DOLENJSKO – DO NADALJNEGA ODPOVEDANI

Skupni pohodi društev upokojencev v projektu Spoznajmo Dolenjsko

Na osnovi ideje in dogovora med predsedniki in vodji pohodov iz društev: Mali Slatnik, Brusnice, Gaberje, Škocjan, Otočec, Podgorje -Stopiče, Šentjernej, Uršna sela, Šentjanž, Mokronog-Trebelno, Šmarjeta, Dolenjske Toplice, Kočevje, Prečna, Veliki Gaber, Trebnje, Novo mesto, Črnomelj se organizira vsak tretji torek v mesecu pohod Spoznajmo Dolenjsko.

Nadaljuj z branjem “POHODI SPOZNAJMO DOLENJSKO – DO NADALJNEGA ODPOVEDANI”

RAZPIS – DELOVANJE ČLANSTVA V ČASU KORONE

PREDLOG O DOKUMENTIRANJU VAŠIH AKTIVNOSTI

Zaradi pandemije, ki nas je prizadela, smo bili tudi upokojenci prikrajšani za marsikatero druženje in dogajanje. Kljub temu upamo, da ste v redu, da vas covid virus ni oplazil. Prišel bo tudi čas za naše množične društvene aktivnosti. Glede na ukrepe vlade, katere moramo upoštevati, bi društvom oziroma predsednikom društev upokojencev in vodjem posameznih sekcij predlagali, da svoje člane motivirajo in pozovejo, da bi pristopili k določenim aktivnostim.

Predlagamo, da  naredimo fotografski natečaj, saj imamo skoraj vsi pametne telefone s kamero, nekateri tudi digitalne fotoaparate in profesionalne fotoaparate. Želimo, da poslikate zanimivosti – naravne znamenitosti vašega kraja, snovno ali nesnovno dediščino, vaš rokodelski izdelek narejen med korona časom, medgeneracijski dogodek, posebnosti, ki ste jih opazili okoli sebe, mogoče lep pogled skozi okno ali balkon, vaš vrt, sadovnjak (samooskrba)… to je le nekaj idej. Poslikajte, fotografije pa pošljite po elektronski pošti na PZDU Dolenjske in Bele Krajine. Najboljše fotografije bodo objavljene na spretni strani PZDU v zavihku DRUŠTVENE ZGODBE in FB strani PZDU. Vse poslane fotografije tudi na kratko opišite kaj predstavljajo.

Veliko vas je, ki pišete prozo in poezijo. Tudi vas prosimo, da pošljete vaše zgodbe, pesmi, ki so nastale med pandemijo in v času vladnih ukrepov. Objavili jih bomo na spletni in faceboook strani PZDU.

V PZDU Dolenjske in Bele Krajine imamo tudi veliko umetnikov, ki pridno vlivajo, mešajo barve in ustvarjajo umetniška dela. Poslikajte svoje izdelke in jih z opisom pošljite na PZDU. Vse poslano bomo objavili na spletni in FB strani PZDU-ja.

El. naslov PZDU Dolenjske in Bele krajine: pzdu-dolenjske@t-2.net

Informacije: Marija Turk, 070 298 750,  marijaturk130@gmail.com

Vodja tehnične kulture                                                                      predsednik PZDU

Marija Turk l. r.                                                                                    Dušan Kraševec l. r.

MANIFEST OSEB IN ORGANIZACIJ, PREJEMNIKOV NAGRADE DRŽAVLJAN EVROPE ZA ZDRUŽENO IN SOLIDARNO OKREVANJE EVROPE

ZDUS Zveza društev upokojencev Slovenije –

Glas Državljanov Evrope. Manifest oseb in organizacij, prejemnikov nagrade Državljan Evrope za združeno in solidarno okrevanje Evrope.

Evropska unija se sooča s težavnim socioekonomskim in zdravstvenim okrevanjem, ki sta drastični posledici, ki ju je povzročila epidemija COVID-19. Smo pred velikimi izzivi, zato ljudje in organizacije, odlikovani z nagrado Državljan Evrope, želimo povzdigniti glas in zahtevamo, da iz vsega tega izidemo kot združena in solidarna Evropa, ki z u…poštevanjem temeljnih vrednot Evropske unije, ni pustila nikogar ob strani.

Svoj glas usmerjamo na institucije in na evropske državljane, ki so prepoznali naša prizadevanja in nam podelili naziv Državljan Evrope. Vsi dobitnik smo na svojem področju trdo delali za vsesplošno dobrobit državljanov in predstavljamo pestrost vrednot, ki so zapisane v Listini EU o temeljnih pravicah: enakost in socialna pomoč, vključenost in enakopravnost do priložnosti za vse osebe, izobraževanje, delo, zdravje, zaščita pravic otrok in starejših oseb, solidarnost in socialna pravičnost za migrante in begunce, zaščita okolja in trajnostni razvoj. Naša odgovornost in obveznost je, da se oglasimo sedaj in se zahvalimo za to priznanje, ter združimo moči in znanje iz različnih izkušenj iz naših držav.

To iniciativo smo poimenovali Glas Državljanov Evrope, s čimer opominjamo, da je Sylvie Guillaume, francoska socialdemokratinja, podpredsednica Evropskega parlamenta in članica komisije, ki je izbrala prejemnike nagrade Državljan Evrope leta 2017, na slavnostni podelitvi nagrad dejala: »Naši državljani imajo glas in ta nagrada dokazuje, da so njihovi glasovi slišani.«

Zato državljanke in državljani Evrope sporočamo politikom, ki bodo odgovorni za okrevanje po epidemiji: »Poskrbite, da iz te krize izidemo vsi skupaj in da ne bomo nikogar pustili ob strani. Človeka postavite v središče pozornosti in računajte na našo aktivno udeležbo za dosego tega cilja. Tukaj smo.«

Iniciativi, ki so jo predlagale španske organizacije, prejemnice nagrade Državljan Evrope 2017, se je pridružila tudi ZDUS.

Prevod: Dijana Lukić

vir: facebook ZDUS

SEJA UO ZDUS IN SKUPŠČINA HOTELA DELFIN

V hotelu Delfin v Izoli, je bilo v petek, dne 10. 7. 2020 delovno vzdušje. Najprej se je na svoji 4. letošnji seji ob 10. uri sestal Upravni Odbor ZDUS, ki ga je vodil predsednik Janez Sušnik. Med pomembnimi točkami dnevnega reda so bile:

5-mesečna realizacija finančnega načrta ZDUS za leto 2020 in pristop k varčevalnim ukrepom
Pregled vplačanih članarin na dan 30.6.2020
Poročilo ZDUS o delu med epidemijo koronavirusa COVID-19
Poročilo programa Starejši za starejše v letu 2019 in med epidemijo koronavirusa COVID-19 – Rožca Šonc
Poročilo o mednarodnem sodelovanju in aktivnostih na tem področju – Jožica Puhar
Kadrovske in organizacijske zadeve -Karolina Vida Rozman
Razno
a) Dnevi medgeneracijskega sožitja – maj 2021
b) Vozovnice za brezplačne medkrajevne javne prevoze
c) Informiranost na vseh treh ravneh organizacije (ZDUS-PZDU-DU)

Predstavili so se trije novi pokrajinski predsedniki. Viktor Kokol je bil izvoljen za predsednika PZDU Spodnje Podravje, Robert Plavčak za predsednika PZDU Gorenjske, Janez Čepljak pa za predsednika PZDU Ljubljana z okolico.

Po nekajminutnem premoru je sledila Skupščina hotela Delfin ZDUS. Direktorica Nina Golob je predstavila letno poročilo NS za leto 2019, ter podrobneje analizirala poročilo o vplivu epidemije koronavirusa na poslovanje hotela in izpad letošnjega dohodka. Podala je tudi poročilo o nakupu zemljišč ob hotelu. Potrjen je bil tudi novi nadzorni svet družbe za mandatno obdobje 2020-2024 v sestavi:

Karolina Vida Rozman, PZDU Gorenjske
Andrej Gerenčer, Pomurska PZDU,
Franc Vetrih, Šaleška PZDU
Gabrijel Cintauer, PZDU Zgornjepodravske
Nuška Kleva, Delfin in
Irena Danilovič, Delfin.

Zaključek ob 15.30 uri.

fotografije na: Facebook

dk

PETANKARSKA LIGA UPOKOJENCEV 2020

TEKMA V SEMIČU 16. 7. 2020 PRELOŽENA

Pozdravljeni!

Po priporočilu Zveze društev upokojencev Slovenije – Zveze DUS, moramo Petansko ligo upokojencev, ki naj bi bila 16. 7. 2020 v Semiču, zaradi korona virusa preložiti, saj se stanje dnevno spreminja, riziko okužb ostaja, prav tako je pri velikih skupinah vse težje zagotoviti dosledno upoštevanje ukrepov.

Eno DU je že imelo neprijetno situacijo, saj so jih na prireditvi obiskali policisti in popisali slehernega udeleženca.

Predsednica DU Semič, Irena Mali

Rezultati lige

Etični kodeks

BREZPLAČEN JAVNI MEDKRAJEVNI POTNIŠKI PROMET ZA UPOKOJENCE

Majda Zagorc, predsednica DU Mirna Peč, 16. 7. 2020

S 1. JULIJEM 2020 DO BREZPLAČNEGA MEDKRAJEVNEGA POTNIŠKEGA PROMETAUpokojenci, imetniki invalidske evropske kartice, vojni veterani in starejši od 65 let lahko od 1.7.2020 brezplačno koristite medkrajevni potniški promet. Do brezplačne vozovnice niso upravičeni tisti, ki so v delovnem razmerju, opravljajo samostojno registrirano dejavnost, poslovodne osebe gospodarske družbe ali direktorji zasebnih zavodov.Kako do vozovnice?Uvodoma našteti upravičenci lahko vlogo za pridobitev na predpisanem obrazcu, kateremu so priložena tudi navodila, vložite:1.      1. Osebno na enem od 120 prodajnih mest integriranega javnega potniškega prometa ali na prodajnem mestu Slovenskih železnic. Pri osebni oddaji vloge upravičenci predložite osebni dokument, evropsko kartico ugodnosti za invalide, oziroma izkaznico vojnega veterana. Izkaznico vam na prodajnem mestu izdajo takoj. Za izdajo kartice na prodajnem mestu poravnate strošek 3 EUR. Nekatera prodajna mesta lahko obračunajo tudi druge stroške, npr. za obrazec, če nimate svojega ali pa celo postajno uslugo za izdajo kartice. Predlagamo, da se o morebitnih dodatnih stroških pozanimate na prodajnem mestu.(Primeri obračunavanja dodatnih stroškov za Ljubljano: Avtobusna postaja Ljubljana dodatno zaračuna postajno uslugo za izdajo kartice v znesku 2 EUR in tudi vlogo, če nimate svojo v znesku 0,50 EUR; Glavna železniška postaja Ljubljana zaračuna zgolj izdajo kartice v znesku 3 EUR, če pa se odločite, da vam kartico pošljejo po pošti, boste za poštnino odšteli še 3 EUR; LPP ne zaračuna nobenih dodatnih stroškov, razen stroška za izdajo kartice).2.      2. Ministrstvo za infrastrukturo je priporočilo, da v izogib širjenju koronavirusa Covid-19 in s tem preprečevanju velikega števila kontaktov, vloge članov zberejo v DU in jih za to v DU določena oseba odnese osebno na prodajno mesto, pri čemer pa je potrebno priložiti fotokopije dokumentov (osebni dokument, evropsko kartico ugodnosti za invalide, oziroma izkaznico vojnega veterana). V tem primeru bi bila izdaja kartice in plačilo stroška izdaje vezana na poštno storitev s plačilom po povzetju, pri čemer poravnate tudi strošek poštnine. Lahko pa se odločite tudi za možnost prevzema kartice na enem od prodajnih mest integriranega javnega potniškega prometa ali na prodajnem mestu Slovenskih železnic, kjer boste plačali strošek izdaje kartice.3.      3. Vlogo lahko upravičenci oddate tudi po pošti na naslov Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, s pripisom »brezplačna vozovnica Slovenija«.V tem primeru oddate zgolj vlogo, ni pa vam potrebno priložiti tudi dokazil. V tem primeru bi bila izdaja kartice in plačilo stroška izdaje vezana na poštno storitev s plačilom po povzetju, pri čemer poravnate tudi strošek poštnine. Lahko pa se odločite tudi za možnost prevzema kartice na enem od prodajnih mest integriranega javnega potniškega prometa ali na prodajnem mestu Slovenskih železnic, kjer boste plačali strošek izdaje kartice.4. Vlogo lahko upravičenci oddate na Ministrstvo za infrastrukturo tudi po elektronski pošti na naslov mzi.bv@gov.si in v zadevo e-pošte napišete »brezplačna vozovnica Slovenija«. V tem primeru oddate zgolj vlogo, ni pa vam potrebno priložiti tudi dokazil. V tem primeru bi bila izdaja kartice in plačilo stroška izdaje vezana na poštno storitev s plačilom po povzetju, pri čemer poravnate tudi strošek poštnine. Lahko pa se odločite tudi za možnost prevzema kartice na enem od prodajnih mest integriranega javnega potniškega prometa ali na prodajnem mestu Slovenskih železnic, kjer boste plačali strošek izdaje kartice.Veljavnost vozovnice?Vozovnica velja eno leto od njene izdaje. To pomeni, da boste upravičenci vlogo nato obnovili.Vozovnico vam v enem letu izdajo le enkrat.4.  Več informacij lahko pridobite na Ministrstvu za infrastrukturo na telefonski številki 01 478 84 11 od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro.Članice in člani našega društva lahko vloge oddate tudi v pisarni društva v času uradnih ur.

Brezplačni javni medkrajevni potniški promet za vse upokojence

IZJAVA ZDUS OB MEDNARODNEM DNEVU BOJA PROTI NASILJU NAD STAREJŠIMI (15.junij)

Nasilje nad starejšimi so vladne in nevladne organizacije, društva in skupine, ki bdijo nad to obliko nasilja označile kot hudo socialno problematiko. Mednarodna mreža za preprečevanje nasilja nad starejšimi je zato imenovala 15. junij za Mednarodni dan boja proti nasilju nad starejšimi, zato praviloma na ta dan potekajo številne prireditve in programi z delavnicami na temo ozaveščanja in prepreč…evanja nasilja.
Pri nas gre, kot najpogosteje zaznavajo naši prostovoljci programa Starejši za starejše, pa tudi številne študije temu pritrjujejo, največkrat za psihično nasilje, ki mu brž sledi tudi ekonomsko. Vendar o fizičnem nasilju v družinah še vedno ne vemo dovolj. Skrivajo se žrtve in skrivajo se storilci. Gre za nekakšno sprevrženo simbiozo. Naši prostovoljci so v času epidemije Covid – 19
zaznali porast takih oblik nasilja. Več ga je bilo tam, kjer se v malem prostoru stiska nekaj generacij z nerazčiščenimi odnosi preteklih zamer. Zaznali smo nov pojav, “družinsko staromrzništvo”, saj v nekaterih družinah starejši predstavljajo breme. Za potrditev porasta ekonomskega nasilja sicer nimamo zadostnih podatkov, da bi ga potrdili, pa vendar!
Starejši ljudje o takih rečeh neradi govorijo. Obstaja pa vrsta indicev, ki kažejo na taka dogajanja, kot so denimo javna opozorila, da se ne naseda lažnim agentom, prijavljeni poskusi zavarovalniških zlorab, in vsega obsojanja vredno nasilje nad starši, oz. starimi starši. Človek težko razume, kako mnogi sami sebi lažejo. V pogovorih s prostovoljci marsikdaj rečejo, da je zdaj tega dovolj, a kaj ko si premislijo, ko jih svojci ponovno premamijo s sladkimi besedami.
Na ZDUS smo prepričani, da bi država morala usposobiti policijo, inšpekcijske in druge kontrolne službe za prepoznavo nasilja, posebej nasilja v družinskem krogu, ki je natežje zaznavno. To velja tudi za kontrolne in varnostne službe na lokalni ravni. Normativno in v praksi bi morala omogočiti takojšnjo intervencijo ob prijavi suma nasilja v družini. Zdaj se dogajajo tragedije, ker ni prišlo pravočasno do posredovanja in preprečitve dogodka. Intenzivirati bi morala odkrivanje in kaznovanje prevar ter zlorab ekonomskega značaja. Uvesti in izvajati bi morala tudi ukrepe za zaščito žrtev zlorab in povrnitev oškodovanja.
Med ljudmi ni več empatije! Postali smo otopeli, zazrti v svoje največkrat navidezne probleme, brez želje in predvsem brez volje, da bi pogledali okoli sebe in uzrli nekoga, ki bi potreboval našo pomoč. Kakršnokoli že. Tudi prijazna beseda v pozdrav zaleže. Alienacija povsod po svetu, in Slovenija ni izjema, terja hudo visok družbeni davek!

Služba za Odnose z javnostmi ZDUS
Zveza društev upokojencev Slovenije

OBVESTILO O MOŽNOSTI OBJAVE NA NAŠI SPLETNI STRANI

Pozdravljene predsednice in predsedniki, članice in člani

Že nekaj mesecev imamo na PZDU postavljeno novo spletno stran http://pzdudolenjskeinbelekrajine.si/ na kateri se trudim, da objavljam najnovejše – sveže dobljene podatke, ki jih prejmem

Ker se ob sproščanju ukrepov začenjajo tudi pestra dogajanja v društvih predlagam in ponujam možnost, da mi vaša dogajanja (tako vabila kot kasnejše prispevke), predvsem tista, ki združuje udeležbo več DU, pošiljajte na naslov pzdu-dolenjske@t-2.net, da jih objavim na naši strani. Še posebej naj velja za tista DU, ki še nimate svoje strani ali pa objavljate samo občasno. Hitra in pravočasna obveščenost v teh časih je pomembna, obenem pa pokaženo tudi ostalim naše aktivnosti – naš trud.

Prosim, da svoje članstvo usmerjate v uporabo spleta. Če bo potreba po razlagi uporabe spletne strani sem vam na razpolago.

Ostanimo odgovorni.

Dušan Kraševec, urednik spletnih strani

V SPOMIN JOŽETU JAZBECU (1942 – 2020)

»Dragi moji, čez sto let bodo tukaj hodili drugi ljudje. Zdaj je naš čas, zato je pomembno, da odpuščamo, delamo dobra dela in si pomagamo,« je običajno zaključil svoj nagovor upokojencem na njihovih društvenih zborih članov.

Njegov čas se je žal iztekel mnogo prezgodaj, a nikoli ne bomo pozabili njegovega velikega pečata, ki ga je pustil ob predsedovanju na Pokrajinski zvezi društev upokojencev Dolenjske in Bele krajine. Tri mandate smo mu zaupali to zahtevno delo, ki ga je opravljal profesionalno, tovariško zagnano, kot je znal le on. Nikoli mu ni bilo težko se spoprijeti s problemom, saj je vedno dejal: »Mi v vodstvu smo zato, da probleme rešujemo, ne da jih ustvarjamo!« Veliko je prispeval pri promociji, uveljavljanju, širjenju in pomenu delovanja na področjih športa, kulture, ustvarjalnosti, druženja med nami upokojenci. Vedno je poudarjal, da morajo biti in da so društva upokojencev v svojem kraju glavni promotorji na teh področjih.

Jože se je rodil v vojnem času v Mirni Peči. Kljub težkim razmeram se je uspešno izšolal in se zaposlil v šolstvu. Večino svoje delovne dobe je bil ravnatelj. Nazadnje kar 14 let med svojimi »Podgurci« v Brusnicah. Vrsto let je bil tudi predsednik Društva prijateljev mladine Mojca in Pokrajinskega odbora stranke DESUS.

Za svoje požrtvovalno delo je prejel številna priznanja med drugim zlato plaketo ZDUS in nagrado mestne občine Novo mesto.

V lanskem letu je dokončal pisanje svoje prve knjige z naslovom Drobtinice iz življenja ravnatelja, v kateri je opisal svoje preteklo življenje in jo obogatil z razmišljanjem o prihodnosti. Velik poudarek je dal svoji neizmerni ljubezni do svoje družine, okolice, društva. Knjiga je bogata po plemenitih mislih, dobrohotnih in pomenljivih napotkih. Prikazuje nam njegovo življenje od rojstva do let, ki bi jih lahko imenovali starejša.

Dragi naš dolgoletni predsednik Jože. Ne bomo se več srečevali, vendar z nami boš ostal še dolgo. Še dlje pa bodo ostala tvoja dobra dela, tvoje izrečene misli, tvoj občutek za vse nas upokojence. Ostal boš naš učitelj. V resnici si bil to vse življenje. Hvala ti. Hvala ti, da smo lahko bili tvoji učenci in sopotniki.

Predsednik Pokrajinske zveze društev upokojencev Dolenjske in Bele krajine Dušan Kraševec

Prispevek revije Vzajemnost

USTANOVITEV ROKODELSKE SEKCIJE DRUŠTVA UPOKOJENCEV SEMIČ

V sredo, 4. marca 2020 smo v Društvu upokojencev Semič ustanovili Rokodelsko sekcijo. S svojim delom se bomo predstavljali na srečanjih rokodelcev, na delavnicah in razstavah. Sodelovati želimo tudi z različnimi društvi in javnimi zavodi. Rokodelstvo je del narodne kulture in identitete, zato bi radi svoje znanje prenesti na mlajše generacije.

Nadaljuj z branjem “USTANOVITEV ROKODELSKE SEKCIJE DRUŠTVA UPOKOJENCEV SEMIČ”

ROKODELSKA RAZSTAVA – 22. 2. 2020

V soboto, dne 22. 2. 2020, je v Črnomlju v avli Kulturnega doma oziroma v Zavodu za izobraževanje in kulturo Črnomelj, potekala 3. rokodelska razstava PZDU Dolenjske in Bele Krajine. Gostitelj razstave je bil DU Črnomelj in njihov predsednik Štefan Misja z veliko podporo občine Črnomelj saj je bila razstava v sklopu občinskega praznika.

Nadaljuj z branjem “ROKODELSKA RAZSTAVA – 22. 2. 2020”