DOGODKI

SEJA UO ZDUS IN SKUPŠČINA HOTELA DELFIN

V hotelu Delfin v Izoli, je bilo v petek, dne 10. 7. 2020 delovno vzdušje. Najprej se je na svoji 4. letošnji seji ob 10. uri sestal Upravni Odbor ZDUS, ki ga je vodil predsednik Janez Sušnik. Med pomembnimi točkami dnevnega reda so bile:

5-mesečna realizacija finančnega načrta ZDUS za leto 2020 in pristop k varčevalnim ukrepom
Pregled vplačanih članarin na dan 30.6.2020
Poročilo ZDUS o delu med epidemijo koronavirusa COVID-19
Poročilo programa Starejši za starejše v letu 2019 in med epidemijo koronavirusa COVID-19 – Rožca Šonc
Poročilo o mednarodnem sodelovanju in aktivnostih na tem področju – Jožica Puhar
Kadrovske in organizacijske zadeve -Karolina Vida Rozman
Razno
a) Dnevi medgeneracijskega sožitja – maj 2021
b) Vozovnice za brezplačne medkrajevne javne prevoze
c) Informiranost na vseh treh ravneh organizacije (ZDUS-PZDU-DU)

Predstavili so se trije novi pokrajinski predsedniki. Viktor Kokol je bil izvoljen za predsednika PZDU Spodnje Podravje, Robert Plavčak za predsednika PZDU Gorenjske, Janez Čepljak pa za predsednika PZDU Ljubljana z okolico.

Po nekajminutnem premoru je sledila Skupščina hotela Delfin ZDUS. Direktorica Nina Golob je predstavila letno poročilo NS za leto 2019, ter podrobneje analizirala poročilo o vplivu epidemije koronavirusa na poslovanje hotela in izpad letošnjega dohodka. Podala je tudi poročilo o nakupu zemljišč ob hotelu. Potrjen je bil tudi novi nadzorni svet družbe za mandatno obdobje 2020-2024 v sestavi:

Karolina Vida Rozman, PZDU Gorenjske
Andrej Gerenčer, Pomurska PZDU,
Franc Vetrih, Šaleška PZDU
Gabrijel Cintauer, PZDU Zgornjepodravske
Nuška Kleva, Delfin in
Irena Danilovič, Delfin.

Zaključek ob 15.30 uri.

fotografije na: Facebook ZDUS

PETANKARSKA LIGA UPOKOJENCEV 2020

TEKMA V SEMIČU 16. 7. 2020 PRELOŽENA

Pozdravljeni!

Po priporočilu Zveze društev upokojencev Slovenije – Zveze DUS, moramo Petansko ligo upokojencev, ki naj bi bila 16. 7. 2020 v Semiču, zaradi korona virusa preložiti, saj se stanje dnevno spreminja, riziko okužb ostaja, prav tako je pri velikih skupinah vse težje zagotoviti dosledno upoštevanje ukrepov.

Eno DU je že imelo neprijetno situacijo, saj so jih na prireditvi obiskali policisti in popisali slehernega udeleženca.

Predsednica DU Semič, Irena Mali

Rezultati lige

Etični kodeks

POHODI SPOZNAJMO DOLENJSKO – DU KOČEVJE – PONOVNO PRELOŽEN

Skupni pohodi društev upokojencev v projektu Spoznajmo Dolenjsko

Na osnovi ideje in dogovora med predsedniki in vodji pohodov iz društev: Mali Slatnik, Brusnice, Gaberje, Škocjan, Otočec, Podgorje -Stopiče, Šentjernej, Uršna sela, Šentjanž, Mokronog-Trebelno, Šmarjeta, Dolenjske Toplice, Kočevje, Prečna, Veliki Gaber, Trebnje, Novo mesto, Črnomelj se organizira vsak tretji torek v mesecu pohod Spoznajmo Dolenjsko.

Nadaljuj z branjem “POHODI SPOZNAJMO DOLENJSKO – DU KOČEVJE – PONOVNO PRELOŽEN”

BREZPLAČEN JAVNI MEDKRAJEVNI POTNIŠKI PROMET ZA UPOKOJENCE

S 1. JULIJEM 2020 DO BREZPLAČNEGA MEDKRAJEVNEGA POTNIŠKEGA PROMETAUpokojenci, imetniki invalidske evropske kartice, vojni veterani in starejši od 65 let lahko od 1.7.2020 brezplačno koristite medkrajevni potniški promet. Do brezplačne vozovnice niso upravičeni tisti, ki so v delovnem razmerju, opravljajo samostojno registrirano dejavnost, poslovodne osebe gospodarske družbe ali direktorji zasebnih zavodov.Kako do vozovnice?Uvodoma našteti upravičenci lahko vlogo za pridobitev na predpisanem obrazcu, kateremu so priložena tudi navodila, vložite:1.      1. Osebno na enem od 120 prodajnih mest integriranega javnega potniškega prometa ali na prodajnem mestu Slovenskih železnic. Pri osebni oddaji vloge upravičenci predložite osebni dokument, evropsko kartico ugodnosti za invalide, oziroma izkaznico vojnega veterana. Izkaznico vam na prodajnem mestu izdajo takoj. Za izdajo kartice na prodajnem mestu poravnate strošek 3 EUR. Nekatera prodajna mesta lahko obračunajo tudi druge stroške, npr. za obrazec, če nimate svojega ali pa celo postajno uslugo za izdajo kartice. Predlagamo, da se o morebitnih dodatnih stroških pozanimate na prodajnem mestu.(Primeri obračunavanja dodatnih stroškov za Ljubljano: Avtobusna postaja Ljubljana dodatno zaračuna postajno uslugo za izdajo kartice v znesku 2 EUR in tudi vlogo, če nimate svojo v znesku 0,50 EUR; Glavna železniška postaja Ljubljana zaračuna zgolj izdajo kartice v znesku 3 EUR, če pa se odločite, da vam kartico pošljejo po pošti, boste za poštnino odšteli še 3 EUR; LPP ne zaračuna nobenih dodatnih stroškov, razen stroška za izdajo kartice).2.      2. Ministrstvo za infrastrukturo je priporočilo, da v izogib širjenju koronavirusa Covid-19 in s tem preprečevanju velikega števila kontaktov, vloge članov zberejo v DU in jih za to v DU določena oseba odnese osebno na prodajno mesto, pri čemer pa je potrebno priložiti fotokopije dokumentov (osebni dokument, evropsko kartico ugodnosti za invalide, oziroma izkaznico vojnega veterana). V tem primeru bi bila izdaja kartice in plačilo stroška izdaje vezana na poštno storitev s plačilom po povzetju, pri čemer poravnate tudi strošek poštnine. Lahko pa se odločite tudi za možnost prevzema kartice na enem od prodajnih mest integriranega javnega potniškega prometa ali na prodajnem mestu Slovenskih železnic, kjer boste plačali strošek izdaje kartice.3.      3. Vlogo lahko upravičenci oddate tudi po pošti na naslov Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, s pripisom »brezplačna vozovnica Slovenija«.V tem primeru oddate zgolj vlogo, ni pa vam potrebno priložiti tudi dokazil. V tem primeru bi bila izdaja kartice in plačilo stroška izdaje vezana na poštno storitev s plačilom po povzetju, pri čemer poravnate tudi strošek poštnine. Lahko pa se odločite tudi za možnost prevzema kartice na enem od prodajnih mest integriranega javnega potniškega prometa ali na prodajnem mestu Slovenskih železnic, kjer boste plačali strošek izdaje kartice.4. Vlogo lahko upravičenci oddate na Ministrstvo za infrastrukturo tudi po elektronski pošti na naslov mzi.bv@gov.si in v zadevo e-pošte napišete »brezplačna vozovnica Slovenija«. V tem primeru oddate zgolj vlogo, ni pa vam potrebno priložiti tudi dokazil. V tem primeru bi bila izdaja kartice in plačilo stroška izdaje vezana na poštno storitev s plačilom po povzetju, pri čemer poravnate tudi strošek poštnine. Lahko pa se odločite tudi za možnost prevzema kartice na enem od prodajnih mest integriranega javnega potniškega prometa ali na prodajnem mestu Slovenskih železnic, kjer boste plačali strošek izdaje kartice.Veljavnost vozovnice?Vozovnica velja eno leto od njene izdaje. To pomeni, da boste upravičenci vlogo nato obnovili.Vozovnico vam v enem letu izdajo le enkrat.4.  Več informacij lahko pridobite na Ministrstvu za infrastrukturo na telefonski številki 01 478 84 11 od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro.Članice in člani našega društva lahko vloge oddate tudi v pisarni društva v času uradnih ur.

Brezplačni javni medkrajevni potniški promet za vse upokojence

IZJAVA ZDUS OB MEDNARODNEM DNEVU BOJA PROTI NASILJU NAD STAREJŠIMI (15.junij)

Nasilje nad starejšimi so vladne in nevladne organizacije, društva in skupine, ki bdijo nad to obliko nasilja označile kot hudo socialno problematiko. Mednarodna mreža za preprečevanje nasilja nad starejšimi je zato imenovala 15. junij za Mednarodni dan boja proti nasilju nad starejšimi, zato praviloma na ta dan potekajo številne prireditve in programi z delavnicami na temo ozaveščanja in prepreč…evanja nasilja.
Pri nas gre, kot najpogosteje zaznavajo naši prostovoljci programa Starejši za starejše, pa tudi številne študije temu pritrjujejo, največkrat za psihično nasilje, ki mu brž sledi tudi ekonomsko. Vendar o fizičnem nasilju v družinah še vedno ne vemo dovolj. Skrivajo se žrtve in skrivajo se storilci. Gre za nekakšno sprevrženo simbiozo. Naši prostovoljci so v času epidemije Covid – 19
zaznali porast takih oblik nasilja. Več ga je bilo tam, kjer se v malem prostoru stiska nekaj generacij z nerazčiščenimi odnosi preteklih zamer. Zaznali smo nov pojav, “družinsko staromrzništvo”, saj v nekaterih družinah starejši predstavljajo breme. Za potrditev porasta ekonomskega nasilja sicer nimamo zadostnih podatkov, da bi ga potrdili, pa vendar!
Starejši ljudje o takih rečeh neradi govorijo. Obstaja pa vrsta indicev, ki kažejo na taka dogajanja, kot so denimo javna opozorila, da se ne naseda lažnim agentom, prijavljeni poskusi zavarovalniških zlorab, in vsega obsojanja vredno nasilje nad starši, oz. starimi starši. Človek težko razume, kako mnogi sami sebi lažejo. V pogovorih s prostovoljci marsikdaj rečejo, da je zdaj tega dovolj, a kaj ko si premislijo, ko jih svojci ponovno premamijo s sladkimi besedami.
Na ZDUS smo prepričani, da bi država morala usposobiti policijo, inšpekcijske in druge kontrolne službe za prepoznavo nasilja, posebej nasilja v družinskem krogu, ki je natežje zaznavno. To velja tudi za kontrolne in varnostne službe na lokalni ravni. Normativno in v praksi bi morala omogočiti takojšnjo intervencijo ob prijavi suma nasilja v družini. Zdaj se dogajajo tragedije, ker ni prišlo pravočasno do posredovanja in preprečitve dogodka. Intenzivirati bi morala odkrivanje in kaznovanje prevar ter zlorab ekonomskega značaja. Uvesti in izvajati bi morala tudi ukrepe za zaščito žrtev zlorab in povrnitev oškodovanja.
Med ljudmi ni več empatije! Postali smo otopeli, zazrti v svoje največkrat navidezne probleme, brez želje in predvsem brez volje, da bi pogledali okoli sebe in uzrli nekoga, ki bi potreboval našo pomoč. Kakršnokoli že. Tudi prijazna beseda v pozdrav zaleže. Alienacija povsod po svetu, in Slovenija ni izjema, terja hudo visok družbeni davek!

Služba za Odnose z javnostmi ZDUS
Zveza društev upokojencev Slovenije

OBVESTILO O MOŽNOSTI OBJAVE NA NAŠI SPLETNI STRANI

Pozdravljene predsednice in predsedniki, članice in člani

Že nekaj mesecev imamo na PZDU postavljeno novo spletno stran http://pzdudolenjskeinbelekrajine.si/ na kateri se trudim, da objavljam najnovejše – sveže dobljene podatke, ki jih prejmem

Ker se ob sproščanju ukrepov začenjajo tudi pestra dogajanja v društvih predlagam in ponujam možnost, da mi vaša dogajanja (tako vabila kot kasnejše prispevke), predvsem tista, ki združuje udeležbo več DU, pošiljajte na naslov pzdu-dolenjske@t-2.net, da jih objavim na naši strani. Še posebej naj velja za tista DU, ki še nimate svoje strani ali pa objavljate samo občasno. Hitra in pravočasna obveščenost v teh časih je pomembna, obenem pa pokaženo tudi ostalim naše aktivnosti – naš trud.

Prosim, da svoje članstvo usmerjate v uporabo spleta. Če bo potreba po razlagi uporabe spletne strani sem vam na razpolago.

Ostanimo odgovorni.

Dušan Kraševec, urednik spletnih strani

V SPOMIN JOŽETU JAZBECU (1942 – 2020)

»Dragi moji, čez sto let bodo tukaj hodili drugi ljudje. Zdaj je naš čas, zato je pomembno, da odpuščamo, delamo dobra dela in si pomagamo,« je običajno zaključil svoj nagovor upokojencem na njihovih društvenih zborih članov.

Njegov čas se je žal iztekel mnogo prezgodaj, a nikoli ne bomo pozabili njegovega velikega pečata, ki ga je pustil ob predsedovanju na Pokrajinski zvezi društev upokojencev Dolenjske in Bele krajine. Tri mandate smo mu zaupali to zahtevno delo, ki ga je opravljal profesionalno, tovariško zagnano, kot je znal le on. Nikoli mu ni bilo težko se spoprijeti s problemom, saj je vedno dejal: »Mi v vodstvu smo zato, da probleme rešujemo, ne da jih ustvarjamo!« Veliko je prispeval pri promociji, uveljavljanju, širjenju in pomenu delovanja na področjih športa, kulture, ustvarjalnosti, druženja med nami upokojenci. Vedno je poudarjal, da morajo biti in da so društva upokojencev v svojem kraju glavni promotorji na teh področjih.

Jože se je rodil v vojnem času v Mirni Peči. Kljub težkim razmeram se je uspešno izšolal in se zaposlil v šolstvu. Večino svoje delovne dobe je bil ravnatelj. Nazadnje kar 14 let med svojimi »Podgurci« v Brusnicah. Vrsto let je bil tudi predsednik Društva prijateljev mladine Mojca in Pokrajinskega odbora stranke DESUS.

Za svoje požrtvovalno delo je prejel številna priznanja med drugim zlato plaketo ZDUS in nagrado mestne občine Novo mesto.

V lanskem letu je dokončal pisanje svoje prve knjige z naslovom Drobtinice iz življenja ravnatelja, v kateri je opisal svoje preteklo življenje in jo obogatil z razmišljanjem o prihodnosti. Velik poudarek je dal svoji neizmerni ljubezni do svoje družine, okolice, društva. Knjiga je bogata po plemenitih mislih, dobrohotnih in pomenljivih napotkih. Prikazuje nam njegovo življenje od rojstva do let, ki bi jih lahko imenovali starejša.

Dragi naš dolgoletni predsednik Jože. Ne bomo se več srečevali, vendar z nami boš ostal še dolgo. Še dlje pa bodo ostala tvoja dobra dela, tvoje izrečene misli, tvoj občutek za vse nas upokojence. Ostal boš naš učitelj. V resnici si bil to vse življenje. Hvala ti. Hvala ti, da smo lahko bili tvoji učenci in sopotniki.

Predsednik Pokrajinske zveze društev upokojencev Dolenjske in Bele krajine Dušan Kraševec

Prispevek revije Vzajemnost

USTANOVITEV ROKODELSKE SEKCIJE DRUŠTVA UPOKOJENCEV SEMIČ

V sredo, 4. marca 2020 smo v Društvu upokojencev Semič ustanovili Rokodelsko sekcijo. S svojim delom se bomo predstavljali na srečanjih rokodelcev, na delavnicah in razstavah. Sodelovati želimo tudi z različnimi društvi in javnimi zavodi. Rokodelstvo je del narodne kulture in identitete, zato bi radi svoje znanje prenesti na mlajše generacije.

Nadaljuj z branjem “USTANOVITEV ROKODELSKE SEKCIJE DRUŠTVA UPOKOJENCEV SEMIČ”

ROKODELSKA RAZSTAVA – 22. 2. 2020

V soboto, dne 22. 2. 2020, je v Črnomlju v avli Kulturnega doma oziroma v Zavodu za izobraževanje in kulturo Črnomelj, potekala 3. rokodelska razstava PZDU Dolenjske in Bele Krajine. Gostitelj razstave je bil DU Črnomelj in njihov predsednik Štefan Misja z veliko podporo občine Črnomelj saj je bila razstava v sklopu občinskega praznika.

Nadaljuj z branjem “ROKODELSKA RAZSTAVA – 22. 2. 2020”