STAREJŠI ZA STAREJŠE

Program Starejši za Starejše, ki ga izvajamo v 17 društvih, izboljšuje kakovost življenja starejših in jim omogoča, da lahko čim dlje ostanejo v domačem okolju. Prostovoljci, ki so vključeni v program skušajo poiskati vse tiste starejše osebe, ki ne znajo ali ne zmorejo najti pomoči in jim iz lastnih vrst ali v okviru strokovnih služb le-to organizirajo.

Pokrajinska koordinatorka: Rozina Kum, 031 293 626, rozina.kum@gmail.com

Poročilo programa Starejši za starejše v letu 2019  – Rožca Šonc

VIDEO »STAREJŠI ZA VIŠJO KAKOVOST ŽIVLJENJA DOMA «