KORONAVIRUS

OBVESTILO GLEDE VSTOPNE TOČKE ZA ODVZEM BRISOV NA SARS COV-2 V ZD NM

Sporočamo vam, da v ZD NM od danes dalje deluje vstopna točka za odvzem brisov na COVID-19 v ZD NM. V nadaljevanju vam pošiljamo obvestilo za paciente in vas prosimo, da ga posredujete občanom preko vaših običajnih kanalov.

V ZD Novo mesto od 28.9.2020 dalje deluje dodatna vstopna točka za odvzeme brisov na SARS CoV-2. Obravnava bo potekala glede na potrebe pacientov, ambulantno (desno od glavnega vhoda) in na način »drive-in« (parkirišče pred glavnim vhodom ZD NM).

Delovni čas:

ZA OTROKE: Delovniki med 07.00 in 12.00 uro – PREDHODNO OBVEZNO POKLIČITE IZBRANEGA ALI NADOMESTNEGA PEDIATRA, z njim se boste dogovorili o terminu obravnave.

ZA ODRASLE: Delovniki med 12.00 in 19.00 uro (naročanje pacientov od 10.00 dalje)

Pomembno je, da predhodno pokličete svojega izbranega osebnega zdravnika, ter se z njim posvetujete o potrebnih ukrepih – po potrebi vas bo naročil na odvzem. O točnem terminu odvzema vas naknadno obvestimo iz ambulante COVID (prosimo bodite dosegljivi).

Izjemoma (v primeru nedosegljivosti osebnega zdravnika) pokličite v ambulanto COVID na tel. 07/3916-873, kjer se boste dogovorili glede termina in načina obravnave.

Izven rednega delovnega časa ambulante ALI v nujnih primerih se po potrebi oglasite v Urgentnem centru Splošne bolnišnice Novo mesto.

Hvala in prijazen pozdrav,

ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO,

Kandijska 4, 8000 Novo mesto, Slovenija

http://www.zd-nm.si/

tel: +386 (0) 7 39 16 703

fax:+386 (0) 7 33 22 116

VSE NAJNOVEJŠE INFORMACIJE O UKREPIH na

RS GOV.SI

NIJZ

Ponovna uvedba nošenja mask, 25. 6. 2020

Zaradi povečanega števila okužb z novim koronavirusom v zadnjih dneh je vlada ponovno sprejela sklep o obvezni uporabi zaščitnih mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza v zaprtih prostorih in javnih prevoznih sredstvih, spet pa je obvezno tudi razkuževanje rok

Pravilna uporaba mask

PREKLIC NAVODIL ZA RAVNANJE ZAPOSLENIH IN POGODBENIKOV ZVEZE DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE TER VABLJENIH OSEB V ČASU KORONAVIRUSA COVID-19 TER NAVODILO DRUŠTVOM UPOKOJENCEV IN POKRAJINSKIM ZVEZAM DRUŠTEV UPOKOJENCEV Z DNE 19.5.2020

Od dne 15.6.2020 se prekliče naslednja navodila:

 1. Poslovni čas dežurne službe ZDUS je do preklica od 8. do 15. ure. Drugi prihodi so vnaprej dogovorjeni in organizirani.
 2. ZDUS je do preklica odprt samo za zaposlene, pogodbenike in vabljene osebe.
 3. Sklicuje se le nujne sestanke do skupaj največ 15 oseb. Sklicatelj je vabljene dolžan po e-pošti obvestiti o teh navodilih. Vabljena oseba naj pride največ 10 minut pred pričetkom dogodka, po dogodku pa se na ZDUS ne zadržuje.
 4. Vabljena oseba si ob prihodu na ZDUS nadene zaščitno masko in si ob vstopu razkuži roke. Razkužila za roke so na razpolago na vidnem mestu. Prav tako vzdržuje medosebno razdaljo najmanj 1,5 m in spoštuje priporočila za ustrezno higieno.
 5. Ostale sestanke ali seje se do preklica sklicuje na korespondenčen način ali preko video srečanja.
 6. Če se v istem prostoru nahajata dve ali več oseb, so dolžne nositi zaščitne maske in vzdrževati ustrezno varnostno razdaljo. V kolikor se prehaja iz pisarne v pisarno in sejno sobo, je obvezno nošenje zaščitne maske. Zaposleni ali pogodbenik, ki v pisarni dela sam, maske ne nosi. ZDUS za zaposlene in pogodbenike priskrbi zaščitne maske.
 7. Delo zaposlenih do 31.5.2020, oz. do preklica poteka na domu, z izjemo dežurne službe (izvršna vodja projektov in prireditev) ter štirih zaposlenih, ki jim je odrejeno čakanje na delo. Za morebitne spremembe statusov zaposlenih je odgovoren predsednik ZDUS, zaposlene pa o spremembah obvešča tajnik ZDUS.
 8. Izplačila posmrtnin Vzajemnega posmrtninskega sklada (VPS) nakazujemo tekoče. Lahko pa pride tudi do večdnevnega zamika izplačila, saj je delovanje strokovne službe ZDUS okrnjeno. Še vedno svetujemo, da ob upoštevanju varstva osebnih podatkov, zahtevke za izplačilo posmrtnin DU pošiljate po e-pošti na vzajemna@zdus-zveza.si. Če to ni mogoče, pa zahtevek lahko pošljete z navadno pošto. Enako naj ravnajo svojci z dostavo dokumentacije.
 9. Delo je organizirano tako, da se kar se da najmanj gibljemo po prostorih ZDUS. Zaposleni, pogodbeniki in drugi vabljeni se ne smejo zadrževati v skupnih prostorih (avla, hodnik, kuhinja, sanitarije).
 10. Z 18.5.2020 je ponovno dovoljeno združevanje do 50 ljudi na istem prostoru, vendar ob zagotavljanju ustreznih higienskih pogojev, kot so nošenje maske, razkuževanje rok in vzdrževanje medosebne razdalje vsaj 1,5 m. Še vedno priporočamo, da občni zbori oz. zbori članov DU potekajo na korespondenčen način, ali pa jih DU izvedejo naknadno, ko bo prišlo do popolne sprostitve vseh ukrepov. V primeru izvedbe srečanja do 50 ljudi, je organizator dolžan zagotoviti in izpolniti vse ukrepe NIJZ ter zagotoviti, da bodo ukrepe spoštovali tudi vsi udeleženci.
 11. DU morajo na AJPES v podaljšanem roku do 31.5.2020 oddati letno poročilo za leto 2019. Veliko število DU še ni izvedlo občnega zbora oz. zbora članov, kar pa ni ovira, de ne bi poročila oddali že prej na podlagi izvršnega ali nadzornega organa, če le-tega ne bo mogoče izvesti niti v podaljšanem roku za oddajo. DU se pri morebitnem prekrškovnem postopku zaradi oddaje poročila brez sklepa zbora lahko sklicuje na višjo silo.
 12. Navodila glede volitev in imenovanj funkcionarjev, organov in komisij DU: Upravni odbor DU lahko na korespondenčen način preko e-pošte izvede sejo in sprejme sklep, da se do nadaljnjega zaradi razglasitve epidemije COVID-19 podaljša delovanje mandata trenutnim funkcionarjem DU in članom, ki so v organih ali komisijah. Volitve in imenovanja se lahko izvedejo kasneje, ko bo spet mogoče izvesti občni zbor oz. zbor članov.
 13. V kolikor v DU in PZDU ponovno vzpostavite delovanje pisarn, priporočamo, da sprejmete ustrezna navodila za ravnanje, prav tako pa zagotovite vsa priporočila in higienske ukrepe NIJZ.
 14. S 23.5.2020 se lahko ponovno izvaja športna in rekreacijska dejavnost, tudi šport starejših in šport invalidov. S tem dnem so pri omenjenih dejavnostih dovoljeni kontakti in tekmovanja. Pri načrtovanju, organiziranju in izvedbi teh dejavnosti, upoštevajte higienska priporočila NIJZ (prenovljeno 5.5.2020). Ostale dejavnosti se aktivira z nadaljnjimi sprostitvami ukrepov, zato priporočamo, da stalno spremljate medije in izjave za javnost.
 15. Prostovoljci programa Starejši za starejše so se v lokalnem okolju odlično povezali s predstavniki občin in civilne zaščite ter po svojih močeh, tudi s prostovoljnim šivanjem mask, nadaljevali svoje poslanstvo, to je nudenje pomoči starejšim. Nujna prostovoljska pomoč se opravlja ob upoštevanju vseh higienskih priporočil NIJZ ter navodil MDDSZ za izvajalce socialno varstvenih programov.

V veljavi pa ostajajo navodila:

 1. Vstop v ZDUS je dovoljen samo zdravim osebam.
 2. Vsak se z vstopom v ZDUS zaveže k doslednemu spoštovanju vseh priporočil in navodil za odgovorno ravnanje ves čas, ko obstaja nevarnost za širjenje bolezni koronavirusa Covid-19.
 3. Posameznik, ki zboli ali je prehlajen, ostane doma in to sporoči po telefonu ali elektronski pošti tajniku ZDUS Niki Antolašić na tajnistvo@zdus-zveza.si.
 4. Če zboli kdo iz skupnega gospodinjstva zaposlenega ali pogodbenika, mora le-ta zato ostati doma in odsotnost sporočiti po telefonu ali elektronski pošti tajniku ZDUS Niki Antolašić na tajnistvo@zdus-zveza.si.
 5. Ukrep iz 3. točke velja tudi za vabljene osebe.
 6. V kolikor kdo zboli za koronavirusom Covid-19, se-le to v skladu z varovanjem osebnih podatkov sporoči zaposlenim, pogodbenikom ali vabljenim osebam, s katerimi je bil oboleli v času kužnosti v stiku.
 7. Prostori in hodniki se prezračujejo vsaj 5 minut na vsako polno uro. Klimatske naprave v tem času niso v uporabi, z izjemo strežniške sobe.
 8. Navodila in predloge preventivnih ukrepov je ZDUS pridobil od zunanjih pogodbenikov: Zdravstveni dom Ljubljana Šiška, Center medicine dela, prometa in športa, Derčeva 5, Ljubljana in Varnostni inženiring Koser, Sandi Koser s.p. dne 7.5.2020.
 9. Še vedno se izvaja preventivne higienske ukrepe – umivanje in razkuževanje rok, higiena kašljanja in kihanja, vzdrževanje medosebne razdalje 1,5 metra, priporočljiva je nošnja maske, če je v istem prostoru večje število ljudi, zlasti iz ranljive skupine, med katerimi ne more biti zagotovljena ustrezna in varna razdalja. Janez Sušnik Predsednik ZDUS

V Sloveniji se tudi uradno končuje epidemija covida-19, 31. 5. 2020

Uraden preklic epidemije ne pomeni tudi konca bolezni.
Končuje se epidemija novega koronavirusa, ki jo je Slovenija razglasila 12. marca. Začel se bo namreč uporabljati odlok o preklicu epidemije, ki je sicer začel veljati 15. maja. Vseeno pa v veljavi ostajajo določeni ukrepi za preprečitev širjenja okužb. Glej navodila NIJZ. Ostanimo odgovorni!

Informacija po sklepu kolegija predsednika ZDUS z dne 27.5.2020

Spoštovani,

na podlagi sklepa kolegija predsednika ZDUS z dne 27.5.2020, vam podajam informacijo glede aktivnosti in sofinanciranja le-teh.

Kot ste že bili seznanjeni, so se z dnem 23.5.2020 sprostile športne in rekreativne aktivnosti, pri čemer naj se spoštuje navodila in priporočila NIJZ.

Kar se tiče sofinanciranja aktivnosti na področju rekreacije, športna in kulture, tudi mednarodnega sodelovanja, bo to lahko realizirano le pod pogojem,

da bo MDDSZ tudi letos objavilo javni razpis za sofinanciranje rekreativne, športne in kulturne dejavnosti, ter bomo nanj uspešno kandidirali.

Zaradi okrnjenih virov ostaja še odprto vprašanje DŠI 2020.

Glede na to, da smo bili danes informirani s strani vlade o dodatnem sproščanju ukrepov, lahko od nas pričakujete v prihodnjem tednu nova navodila.

V kratkem se bodo zagotovo ponovno oglasili tudi iz hotela Delfin. (odpirajo 10. 6. 2020)

Še vedno pa velja mera previdnosti in odgovornega ravnanja vsakega izmed nas, da se prepreči morebitno novo pojavljanje ali širjenje okužb,

kot je danes govoril dr. Krek (NIJZ), zlasti med starejšimi, ki ste ranljiva skupina.

Želim vam lep petkov dan in prijeten uvod v vikend.

S spoštovanjem,

Nika Antolašić

Tajnik Zveze DUS

OBVESTILO, 14. 5. 2020

Vlada je dne 14. maja sicer preklicala epidemijo nalezljive bolezni covid-19, ki je bila razglašena 12. marca. Ker pa nevarnost širjenja ostaja, so nekateri ukrepi še v veljavi. Tako so še naprej do nadaljnjega odložene naše načrtovane aktivnosti, zaprta ostaja tudi pisarna. Vsa morebitna vprašanja v zvezi našega delovanja sporočite na pzdu-dolenjske@t-2.net

Ostanite odgovorni. Ostanite zdravi!

OBVESTILO, 12. 3. 2020

Ob razglasitvi epidemije novega koronavirusa (covid-19) v Sloveniji se vse naše dejavnosti povezane z druženjem med člani do nadaljnjega odložijo. Zaprta je tudi pisarna.

Ostanite doma. Pazite nase in na druge, ne družite se! Razen na družbenih omrežjih!!

predsednik PZDU Dušan Kraševec l. r.

************************************************************************

NAVODILO ZA RAVNANJE ZAPOSLENIH IN POGODBENIKOV ZVEZE DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE TER VABLJENIH OSEB V ČASU KORONAVIRUSA COVID-19 TER NAVODILO DRUŠTVOM UPOKOJENCEV IN POKRAJINSKIM ZVEZAM DRUŠTEV UPOKOJENCEV, 19. 5. 2020

Od 19.5.2020 do preklica veljajo naslednja navodila:

1. Poslovni čas dežurne službe ZDUS je do preklica od 8. do 15. ure. Drugi prihodi so vnaprej dogovorjeni in organizirani.

2. ZDUS je do preklica odprt samo za zaposlene, pogodbenike in vabljene osebe.

3. Sklicuje se le nujne sestanke do skupaj največ 15 oseb. Sklicatelj je vabljene dolžan po e-pošti obvestiti o teh navodilih. Vabljena oseba naj pride največ 10 minut pred pričetkom dogodka, po dogodku pa se na ZDUS ne zadržuje.

4. Vabljena oseba si ob prihodu na ZDUS nadene zaščitno masko in si ob vstopu razkuži roke. Razkužila za roke so na razpolago na vidnem mestu. Prav tako vzdržuje medosebno razdaljo najmanj 1,5 m in spoštuje priporočila za ustrezno higieno.

5. Ostale sestanke ali seje se do preklica sklicuje na korespondenčen način ali preko video srečanja.

6. Vstop v ZDUS je dovoljen samo zdravim osebam.

7. Vsak se z vstopom v ZDUS zaveže k doslednemu spoštovanju vseh priporočil in navodil za odgovorno ravnanje ves čas, ko obstaja nevarnost za širjenje bolezni koronavirusa Covid-19.

8. Posameznik, ki zboli ali je prehlajen, ostane doma in to sporoči po telefonu ali elektronski pošti tajniku ZDUS Niki Antolašić na tajnistvo@zdus-zveza.si.

9. Če zboli kdo iz skupnega gospodinjstva zaposlenega ali pogodbenika, mora le-ta zato ostati doma in odsotnost sporočiti po telefonu ali elektronski pošti tajniku ZDUS Niki Antolašić na tajnistvo@zdus-zveza.si.

10. Ukrep iz 6. točke velja tudi za vabljene osebe.

11. V kolikor kdo zboli za koronavirusom Covid-19, se-le to v skladu z varovanjem osebnih podatkov sporoči zaposlenim, pogodbenikom ali vabljenim osebam, s katerimi je bil oboleli v času kužnosti v stiku.

12. Če se v istem prostoru nahajata dve ali več oseb, so dolžne nositi zaščitne maske in vzdrževati ustrezno varnostno razdaljo. V kolikor se prehaja iz pisarne v pisarno in sejno sobo, je obvezno nošenje zaščitne maske. Zaposleni ali pogodbenik, ki v pisarni dela sam, maske ne nosi. ZDUS za zaposlene in pogodbenike priskrbi zaščitne maske.

13. Prostori in hodniki se prezračujejo vsaj 5 minut na vsako polno uro. Klimatske naprave v tem času niso v uporabi, z izjemo strežniške sobe.

14. Delo zaposlenih do 31.5.2020, oz. do preklica poteka na domu, z izjemo dežurne službe (izvršna vodja projektov in prireditev) ter štirih zaposlenih, ki jim je odrejeno čakanje na delo. Za morebitne spremembe statusov zaposlenih je odgovoren predsednik ZDUS, zaposlene pa o spremembah obvešča tajnik ZDUS.

15. Izplačila posmrtnin Vzajemnega posmrtninskega sklada (VPS) nakazujemo tekoče. Lahko pa pride tudi do večdnevnega zamika izplačila, saj je delovanje strokovne službe ZDUS okrnjeno. Še vedno svetujemo, da ob upoštevanju varstva osebnih podatkov, zahtevke za izplačilo posmrtnin DU pošiljate po e-pošti na vzajemna@zdus-zveza.si. Če to ni mogoče, pa zahtevek lahko pošljete z navadno pošto. Enako naj ravnajo svojci z dostavo dokumentacije.

16. Delo je organizirano tako, da se kar se da najmanj gibljemo po prostorih ZDUS. Zaposleni, pogodbeniki in drugi vabljeni se ne smejo zadrževati v skupnih prostorih (avla, hodnik, kuhinja, sanitarije).

17. Navodila in predloge preventivnih ukrepov je ZDUS pridobil od zunanjih pogodbenikov: Zdravstveni dom Ljubljana Šiška, Center medicine dela, prometa in športa, Derčeva 5, Ljubljana in Varnostni inženiring Koser, Sandi Koser s.p. dne 7.5.2020.

18. Z 18.5.2020 je ponovno dovoljeno združevanje do 50 ljudi na istem prostoru, vendar ob zagotavljanju ustreznih higienskih pogojev, kot so nošenje maske, razkuževanje rok in vzdrževanje medosebne razdalje vsaj 1,5 m. Še vedno priporočamo, da občni zbori oz. zbori članov DU potekajo na korespondenčen način, ali pa jih DU izvedejo naknadno, ko bo prišlo do popolne sprostitve vseh ukrepov. V primeru izvedbe srečanja do 50 ljudi, je organizator dolžan zagotoviti in izpolniti vse ukrepe NIJZ ter zagotoviti, da bodo ukrepe spoštovali tudi vsi udeleženci.
19. DU morajo na AJPES v podaljšanem roku do 31.5.2020 oddati letno poročilo za leto 2019. Veliko število DU še ni izvedlo občnega zbora oz. zbora članov, kar pa ni ovira, de ne bi poročila oddali že prej na podlagi izvršnega ali nadzornega organa, če le-tega ne bo mogoče izvesti niti v podaljšanem roku za oddajo. DU se pri morebitnem prekrškovnem postopku zaradi oddaje poročila brez sklepa zbora lahko sklicuje na višjo silo.

20. Navodila glede volitev in imenovanj funkcionarjev, organov in komisij DU: Upravni odbor DU lahko na korespondenčen način preko e-pošte izvede sejo in sprejme sklep, da se do nadaljnjega zaradi razglasitve epidemije COVID-19 podaljša delovanje mandata trenutnim funkcionarjem DU in članom, ki so v organih ali komisijah. Volitve in imenovanja se lahko izvedejo kasneje, ko bo spet mogoče izvesti občni zbor oz. zbor članov.

21. V kolikor v DU in PZDU ponovno vzpostavite delovanje pisarn, priporočamo, da sprejmete ustrezna navodila za ravnanje, prav tako pa zagotovite vsa priporočila in higienske ukrepe NIJZ.

22. S 23.5.2020 se lahko ponovno izvaja športna in rekreacijska dejavnost, tudi šport starejših in šport invalidov. S tem dnem so pri omenjenih dejavnostih dovoljeni kontakti in tekmovanja. Pri načrtovanju, organiziranju in izvedbi teh dejavnosti, upoštevajte higienska priporočila NIJZ (prenovljeno 5.5.2020). Ostale dejavnosti se aktivira z nadaljnjimi sprostitvami ukrepov, zato priporočamo, da stalno spremljate medije in izjave za javnost.

23. Prostovoljci programa Starejši za starejše so se v lokalnem okolju odlično povezali s predstavniki občin in civilne zaščite ter po svojih močeh, tudi s prostovoljnim šivanjem mask, nadaljevali svoje poslanstvo, to je nudenje pomoči starejšim. Nujna prostovoljska pomoč se opravlja ob upoštevanju vseh higienskih priporočil NIJZ ter navodil MDDSZ za izvajalce socialno varstvenih programov.

Vsa navodila in stališča sprejeta in izdana dne 6.3.2020, 10.3.2020, 16.3.2020 in 12.5.2020 ne veljajo več.

Janez Sušnik
Predsednik ZDUS

NOVO STALIŠČE ZDUS O RAVNANJU V ČASU KORONAVIRUSA, 12. 5. 2020

Vodstvo Zveze DUS: predsednik Janez Sušnik, ter podpredsednici Vera Pečnik in Jožica Puhar, je dne 12. 5. 2020 zavzelo stališče glede epidemije COVID-19:

Preberite si izjavo in protokol na spodnjih povezavah:

– Izjava

– Protokol

Ostanite zdravi!

ZAŽIVEL JE ČVEKIFON – #OSTANIDOMA IN POKLIČI 080 38 07

https://www.simbioza.eu/sl/2019/novice/zazivel-je-cvekifon-ostanidoma-in-poklici-080-38-07

SPOROČILO IZ PISARNE ZDUS, 26. 3. 2020

Spoštovani,

po prevzemu pošte, ki jo zaradi dela od doma 1x tedensko prevzemamo v poštnem predalu, smo opazili, da je še vedno veliko pošte iz DU, kar lahko kaže tudi na to, da nekatera DU še delujejo in niso zaprla svojih vrat do izteka ukrepov ob epidemiji. Vsekakor pa je možno tudi, da delate od doma, a še vedno hodite na pošto oddajati pošiljke.
Želeli bi vas spomniti, da je še kako važno, da v teh dneh ostajamo doma, skrbimo en za drugega in ostanemo zdravi, tudi s tem, da ne hodimo v prostore, kjer je okužba možna še prej!
Predlagamo, da vse kar je le mogoče uredimo preko elektronskih storitev (banka, pošta,…).

Prosimo, ostanite doma, vemo da je težko, a prej ko to zajezimo, prej se bomo lahko družili in uživali lepe dni s svojimi najbližjimi!

S spoštovanjem,

Lara Valič
Odnosi z javnostmi
#ostanidoma #delamoddoma
Zveza društev upokojencev Slovenije – Zveza DUS
Kebetova ulica 9, 1000 Ljubljana
http://www.zdus-zveza.si/
T: +386 1 519 41 17 / M: +386 41 480 395

Upokojencem, ki imamo pokojnino nižjo od 700 evrov, od 130 do 300 evrov dodatka, 24. 3. 2020

Med ukrepi za blažitev posledic zaradi epidemije koronavirusa je tudi solidarnostni dodatek za upokojence. Prejemniki pokojnin v višini do 500 evrov bomo prejeli 300 evrov dodatka, tisti s pokojnino, ki znaša več kot 500, a ne več kot 600 evrov, bomo upravičeni do dodatka v višini 230 evrov, tisti s pokojnino, ki znaša več kot 600, a ne več kot 700 evrov, pa do dodatka v višini 130 evrov. Prejeli ga bomo 15. aprila.
Solidarnostni dodatek se ne bo zavedel med osebne prihodke posameznika tako, da bi kakor koli vplival na upravičenost do ostalih socialnih pomoči in pomoči na domu in na dohodnino.

(klik)Odziv in predlogi ZDUS na predlog kriznega dodatka za upokojence, 23. 3. 2020

PREPOVED JAVNEGA ZBIRANJA, 20. 3. 2020

V imenu Vlade RS vas obveščamo, da zaradi epidemije bolezni COVID-19 od 20. 03. 2020 od 00:00 ure dalje velja začasna prepoved javnega zbiranja. Pomagajmo sebi in drugim. Skupaj zmoremo.

(klik) NOVO stališče ZDUS glede kronavirusa, 16. 3. 2020

Klicni center za informacije o koronavirusu – 080 1404

V pomoč prebivalcem pri iskanju zanesljivih informacij v zvezi z novim koronavirusom je Urad vlade za komuniciranje v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Infekcijsko kliniko in Ministrstvom za javno upravo vzpostavil klicni center.

Na brezplačni telefonski številki 080 1404 lahko dobite informacije vsak dan med 8. in 20. uro. Če kličete iz tujine, je klicni center dosegljiv na +386 1 478 7550

Klicateljem na vprašanja odgovarjajo študentje višjih letnikov Medicinske fakultete pod mentorstvom ustreznih strokovnih služb / strokovnjakov.

Pokličite 080 1404

STALIŠČE ZDUS glede aktualne problematike izbruha Koronavirusa, 10. 3. 2020:

 • da se opozori na zagotavljanje ustreznih higienskih razmer, ki jih priporoča NIJZ. Upoštevajmo navodila, predvsem pa bodimo odgovorni tako do sebe, kot do drugih;
 • vse aktivnosti na ZDUS, seje organov in delovnih teles, do preklica potekajo korespondenčno;
 • DU naj kot organizatorji Zbora članov upoštevajo odločitev ministra za zdravje, ki z današnjim dnem omejuje dogodke do 100 ljudi, navodila in priporočila NIJZ, Vlade RS in ministra za zdravje. DU v primeru izvedbe zbora članov upoštevajo določbe temeljnega akta DU v primeru, da se zbora udeleži manjše število članov. V kolikor zaradi aktualne situacije Zbora članov ne boste sklicali, lahko letno poročilo DU, ki ga potrjuje najvišji organ, torej Zbor članov, oddate na AJPES s potrditvijo predhodnih organov (Upravni odbor, Nadzorni odbor), sklep Zbora članov pa se na AJPES odda naknadno – vse to mora biti v poročilu jasno navedeno in podprto z datumi;
 • izobraževanje programa Starejši za starejše, katerega organizator je ZDUS, se z dnem, 11.3.2020 prekine in nadaljuje v kasnejšem terminu po dogovoru s Hotelom Delfin, o čemer boste obveščeni naknadno in pravočasno;
 • prostovoljcem programa Starejši za starejše priporočamo naj ne obiskujejo uporabnikov na domu, v kolikor pa jih bodo obiskovali, naj dosledno upoštevajo navodila in priporočila NIJZ, Vlade RS in ministra za zdravje glede ustreznih higienskih razmer;
 • DU priporočamo, da se glede na ciljno destinacijo, izleti in letovanja začasno oz. do nadaljnjega odložijo;
 • priprave na Dneve medgeneracijskega sožitja, ki bodo od 19. – 21.5.2020 na Gospodarskem razstavišču potekajo nemoteno.
To stališče je sprejeto glede na trenutno stanje. Vse nadaljnje informacije bomo tekoče sporočali.
Janez Sušnik, predsednik Zveze DUS
Vera Pečnik, podpredsednica Zveze DUS
Jožica Puhar, podpredsednica Zveze DUS

Preventivno obvestilo o koronavirusu SARS-CoV-2

https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov

Če ste v zadnjih 14 dneh bivali v krajih, kjer so dokazane okužbe s korona virusom (SARS – CoV-2 oz. COVID- 19 infekcija) IN

imate povišano telesno temperaturo in znake okužbe dihal (kašelj, občutek težkega dihanja)

OSTANITE DOMA

in pokličite svojega izbranega zdravnika ali Urgentni center Novo mesto (07 62 00 700).

Prejeli boste navodilo, kam se javite na pregled.

Zaradi zmanjšanja možnosti prenosa okužbe, NE ODHAJAJTE K ZDRAVNIKU BREZ PREDHODNEGA TELEFONSKEGA DOGOVORA.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) ves čas spremlja dogajanje v zvezi z izbruhom novega koronavirusa. Vse novosti in podatke redno osvežujejo in so dostopni na spletni strani

https://www.nijz.si/sl/pojav-novega-koronavirusa-2019-ncov.

Za podrobnejša pojasnila in navodila lahko kontaktirate tudi epidemiologa z NIJZ (na telefonski številki 031 646 617 in 031 619 118, vsak dan med 9.00 in 17.00 uro).

Za informacije lahko pokličete tudi dežurnega dispečerja epidemiologa na 01 522 45 40 ali 01 522 45 41.

Navodila za paciente Zdravstvenega doma Novo mesto so objavljena na spletni strani https://zd-nm.si/.

NASVETI ZA PREPREČEVANJE OKUŽBE

Pri preprečevanju okužbe z virusom SARS-CoV-2 je tako kot pri drugih nalezljivih bolezni, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe:

 • Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
 • Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
 • Upoštevamo pravila higiene kašlja.
 • Redno si umivamo roke z milom in vodo.
 • V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.
 • Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna
 • V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.
 • V primeru, da zbolimo, ostanemo doma in pokličemo osebnega zdravnika oz dežurno službo.

Dodatne informacije lahko dobite na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje- NIJZ: https://www.nijz.si/ ali 031 646 617 (vsak dan med 9.00 in 17.00 uro).