ČASTNO RAZSODIŠČE

ČLANI ČASTNEGA RAZSODIŠČA PZDU DOLENJSKE IN BELE KRAJINE OD 2019 DO 2023

 

IME IN PRIIMEK

FUNKCIJA

1. IVAN DEŽAN PREDSEDNIK
2. MAJDA ZAGORC PODPREDSED.
3. SLAVKO STANIŠA ČLAN
4. JULIJAN OZIMEK ČLAN
5. PETER PAVLIN ČLAN
6. MIRA KONČEK ČLAN