STAREJŠI ZA STAREJŠE


Program Starejši za Starejše, ki ga izvajamo v 17 društvih, izboljšuje kakovost življenja starejših in jim omogoča, da lahko čim dlje ostanejo v domačem okolju. Prostovoljci, ki so vključeni v program skušajo poiskati vse tiste starejše osebe, ki ne znajo ali ne zmorejo najti pomoči in jim iz lastnih vrst ali v okviru strokovnih služb le-to organizirajo.

Pokrajinska koordinatorka: Rozina Kum, 031 293 626, rozina.kum@gmail.com


Prispevek v reviji ZDUSplus


LETNO POROČILO 2022


PROGRAM STAREJŠI ZA STAREJŠE  DOLENJSKA IN BELA KRAJINA V LETU 2021


Sabina Črnila in sodelavci | Videopredstavitev programa Starejši za starejše | EPUO 2021 forum V


STAREJŠI ZA STAREJŠE DOLENJSKA IN BELA KRAJINA  –  oktober 2021


Program starejši za starejše Dolenjska in Bela krajina v letu 2020 – Rozina Kum


Poročilo programa Starejši za starejše v letu 2019  – Rožca Šonc


VIDEO »STAREJŠI ZA VIŠJO KAKOVOST ŽIVLJENJA DOMA «

Loading