6. oktober – Prvi Evropski dan oskrbovalcev: močan glas oskrbovalcev na evropski ravni.

Po zadnjih ocenah v Evropski uniji 80% dolgotrajne oskrbe za ljudi s kroničnimi boleznimi, invalidnostmi ali drugimi dolgotrajnejšimi potrebami po oskrbi zagotavljajo neformalni oskrbovalci, to so sorodniki, prijatelji, sosedje ali prostovoljci.
Ob zaključeni javni razpravi na predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi ZDUS opozarja, da po nekaterih podatkih imamo v Sloveniji že danes vsaj 50% ljudi, starejših od 85 let, ki bi takoj potrebovali storitve dolgotrajne oskrbe, zato je za njih življenjsko pomembno, da pride do sprejema tega zakona. Žal ZDUS ugotavlja, da predlog ne omenja neformalnih izvajalcev dolgotrajne oskrbe (prostovoljcev, sosedske pomoči, pomoči družinskih članov, raznih društev, nezaposleni), ki po izkušnjah iz tujine lahko opravijo veliko storitev dolgotrajne oskrbe in kar bi zakon moral celo spodbujati. Takšna opredelitev in praksa je v mnogih državah povsem običajna in predstavlja pomemben delež dejavnosti dolgotrajne oskrbe. Ocenjena »ekonomska vrednost« neplačane neformalne oskrbe v državah članicah EU znaša od 50 do 90 % skupnih stroškov formalne dolgotrajen oskrbe.

Neformalni oskrbovalci pogosto oskrbujejo nekoga brez kakršnega koli plačila in ob minimalni podpori. Kot taki so bistven del v organizaciji in zagotavljanju zdravstvenih in socialnih oskrbovalnih storitev. Brez naporov neformalnih oskrbovalcev, sistemi oskrbe ne bi bili vzdržni, zato pozivamo k priznanju njihovega tako ekonomskega kot družbenega prispevka. #carersday_eu #wearecarers_eu European Association Working for Carers European Carers Day