KOMISIJA ZA KADROVSKE, ORGANIZACIJSKE IN STATUTARNE ZADEVE

ČLANI KOMISIJE ZA KADROVSKE, ORGANIZACIJSKE IN STATUTARNE ZADEVE PZDU DOLENJSKE IN BELE KRAJINE OD 2019 DO 2023

 

IME IN PRIIMEK

FUNKCIJA

1. ROŽCA ŠONC PREDSEDNICA
2. SLAVKO STANIŠA PODPREDSED.
3. MILICA KOROŠEC ČLAN
4. MARIJA JERBIČ ČLAN
5. DUŠAN MIKEC ČLAN
6. STANE STAREŠINIČ ČLAN