KOMISIJA ZA KULTURO IN TEHNIČNO KULTURO

ČLANI KOMISIJE ZA KULTURO IN TEHNIČNO KULTURO PZDU DOLENJSKE IN BELE KRAJINE OD 2019 DO 2023

IME IN PRIIMEK

FUNKCIJA

1. BARBKA BIŽAL KOLAR
2. SLAVICA STRAJNAR (
3. OLGA ŠKARJA (
4. FRANCKA ŠTAMPOHAR
5. MARIJA TURK Tehnična kultura
6. KAROL ZAGORC kultura