NADZORNI ODBOR

ČLANI NADZORNEGA ODBORA PZDU DOLENJSKE IN BELE KRAJINE OD 2019 DO 2023

 

IME IN PRIIMEK

FUNKCIJA

1. FRANCKA ŠTAMPOHAR PREDSEDNICA
2. SILVICA ŽAGAR PODPREDSED.
3. NINA PRESEKAR ČLAN
4. MILKA GORNIK ČLAN
5. MARJAN BRATKOVIČ ČLAN
6. MARJAN FRANC ANŽLOVAR ČLAN