NADZORNI ODBOR

ČLANI NADZORNEGA ODBORA PZDU DOLENJSKE IN BELE KRAJINE OD 2019 DO 2023

IME IN PRIIMEK

FUNKCIJA

1. FRANCKA ŠTAMPOHAR ČLAN
2. SILVA ŽAGAR .PREDSEDNICA
3. NINA PRESEKAR ČLAN
4. MILKA GORNIK ČLAN
5. MARJAN BRATKOVIČ ČLAN
6. MARJAN FRANC ANŽLOVAR ČLAN