NOVO VODSTVO POKRAJNISKE ZVEZE DRUŠTEV UPOKOJENCEV DOLENJSKE IN BELE KRAJINE

2023 – 2027

Pokrajinska zveza društev upokojencev  Dolenjske in Bele Krajine, ki vključuje 36 društev upokojencev z okoli 13.000 člani,  je 29. 3. 2023 na zboru izbrala novo vodstvo. Dosedanji uspešen dolgoletni predsednik Dušan Kraševec se je zaradi bolezni odrekel nadaljnjemu vodenju, prav tako se je poslovila tudi dolgoletna tajnica in računovodkinja Majda Škof.

Za novo predsednico je bila izvoljena  Cirila Surina Zajc, za podpredsednico pa  Milica Korošec. Izvoljeni so bili tudi novi člani upravnega odbora v sestavi: Štefan Misja, Jožef Debelak, Karol Zagorc, Miroslav Frankovič, Franc Hudoklin, Stane Žagar, Marjan Štangelj, Dušan Mikec in Marija Turk. Za novo tajnico je bila izvoljena Jelka Huč.

Iz poročila dosedanjega predsednika PZ  je razvidno, da so bila društva zelo dejavna na področjih kulture, športa, izobraževanja in skupnega medsebojnega druženja. Veliko zanimanja so požela  srečanja literatov, pevskih zborov, večer ljudskih pesmi, dramske in rokodelske dejavnosti, likovne kolonije in fotografsko ustvarjanje in seveda raznovrstne športne zvrsti.

Tudi letošnji program dela bo zajemal  tradicionalne aktivnosti. Kot nova predsednica  pa sem vanj vključila še  program »aktivnega državljanstva upokojencev in starejših«. V njem sem izpostavila, da želimo postati  aktivnejši  igralec  na področju pokojninske in  zdravstvene  zakonodaje ter  dolgotrajne oskrbe. Vse v cilju poenostavitve zakonov in vsebine v dobrobit upokojencev in starejših.

Najpomembnejši  poudarki so:

prvič, na  pokojninski zakonodaji, saj želimo, da bo nov zakon enostaven in brez mnogo izjem, tako,  da bo znal vsak zaposleni sam izračunati  višino pokojnine, brez pomoči pokojninskih specialistov.  Uveljaviti želimo načelo,  da vsako delo šteje, kar pomeni,  da mora pokojnino, sorazmerno z  dolžino in višino plačanih prispevkov,  prejeti vsak in ne šele po 15 letih dela kot velja danes. Ekonomičnost  izplačevanja nizkih pokojnin je potrebno zagotoviti po načelu, da koristi ne smejo presegati stroškov. Višina rednega usklajevanje pokojnin mora postati samo tehnika, brez vsakič novega usklajevanje na vladi. ZPIZ  jo le izračuna in objavi na podlagi znane inflacije in gibanja plač.  Vlada naj odloča samo o  izrednih  uskladitvah,  na predlog ZPIZ in ali upokojenskih asociacij (ZDUS, PZDU, Sindikat upokojencev). In, vsaka naknadna upokojenska pravica   mora avtomatično veljati  tudi za  vse obstoječe. Danes  nov odmerni odstotek za moške velja samo za  upokojene po letu 2022.

Poudariti želim pojem medgeneracijske solidarnosti, na kateri je osnovana naša pokojninska zakonodaja. Solidarnost ni to, da se jemlje pri višjih pokojninah in dodaja najnižjim. Solidarnost pomeni samo to, da smo mi nekoč s svojimi prispevki financirali takratne pokojnine, kot današnji zaposleni naše in kot bodo njihovi zanamci  njihove. In ne pozabimo, da smo generacija, ki smo delali po šest delovnih dni tedensko, prispevali dnevne zaslužke za gradnjo stanovanj, cest in nerazvite…

drugič, odprava krivic dosedanjim upokojencem na podlagi   nabora  vseh krivic. Največja se je zgodila v letih od 2005 – 2011, ko se je pokojninska osnova revalorizirala z negativnimi količniki in za stalno znižala  pokojnine za tretjino; nadalje, različne uskladitve pokojnin;  vse tiste uskladitve, ki niso izhajale iz vplačanih prispevkov, dobe vplačevanja in niso proporcionalno povečevale vseh pokojnin, se morajo nasloviti kot  socialni transferi. 

tretjič, očiščenje pokojninske blagajne. Iz pokojninske blagajne se sme izplačevati samo pokojnine in invalidnine, ki izvirajo iz plačanih prispevkov; vse izdatke za tki. »kvazi pokojnine«, ki ne izhajajo iz vplačil prispevkov, je potrebno pravilno poimenovati (to so: izjemne pokojnine borcev, veteranov, kulturnikov, športnikov…,  pokojnine iz predčasnega upokojevanja vojakov, policistov…., izplačila, ki po vsebini sodijo med socialne transfere, itd.) Teh pravic posameznikom ne oporekamo in morajo biti plačane. Vendar s pravimi imeni  in pravo alokacijo izdatka. Lahko se plačujejo hkrati s pokojninami, vendar je potrebno pokojninski blagajni ta sredstva povrniti iz resornih ministrstev ali proračuna.

Četrtič, aktualna problematika upokojencev: Želimo pravično usklajevanje pokojnin – že v prvem tromesečju letos je bila  rast pokojnin za polovico nižja od zakonske določbe za redno uskladitev;  pa dodatna obveza za  nova vozniška dovoljenja po 70. letu starosti. Le kaj so imeli v mislih naši  evropski poslanci, ko so glasovali za tako  nespameten predlog,   ob vse daljšani življenjski dobi prebivalcev; pa prepoved kreditiranja upokojencem po 75. letu  starosti,  ne glede na njihovo premoženje ali kreditno sposobne poroke za njegovo zavarovanje.

Nazadnje pa bi rada, da slovenska javnost razume, da je pokojnina ekonomska kategorija, ki temelji na medgeneracijski solidarnosti  in ne socialna pomoč! Da smo svoje »depozite« s prispevki plačevali  v pokojninsko blagajno celotno delovno dobo. Danes jih z pokojninami pač unovčujemo – kot depozitarji na bankah. Samo, da po njihovih depozitih nihče ne mešetari kot se  z našimi  pokojninami.  

Želimo le čiste račune, ki bodo pokazali,  da je naših sredstev dovolj, in da nam ne  bo treba  vsak večer po poročilih poslušati: češ, spet  moramo dajati denar za upokojence. Ni dober občutek in ponižujoč je! Nihče nam nič ne daje, hočemo samo svoje.

Od sredstev javnega obveščanja pričakujemo realno in pošteno poročanje z željo, da ko se  bodo upokojencem odpravile vse krivice, bodo o pokojninah poročali le enkrat letno:  ob izrednih razmerah,  kot je danes vojna in inflacija, ko bo potrebno pokojnine tudi izredno uskladiti.     Če tega ne bomo izbojevali skupaj, boste vsi zanamci v enakem ali celo težjem položaju. Da imamo prav pove podatek, da je povprečna pokojnina  v odnosu do povprečne plače leta  1991 znašala 71 %, preteklo leto pa  le še okrog 50 %.

 

                                                                                                          Cirila Surina Zajc

                                                                                                          predsednica PZDU DBL

 

Všečkaj in sledi
error
fb-share-icon

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja