ORGANI ZVEZE

ORGANI PZDU DBK 2023-2027
ČLANI UPRAVNEGA ODBORA 2023-2027
IME IN PRIIMEK   TELEFON e – naslov
1 Cirila Surina Zajc predsednica 041 385 770 cirila.zajc@trins.si
2 Milica Korošec podpredsednica 041 455 033 milicakorosec@gmail.com
3 Stane Žagar član 041 624 232 predsednik-upokojenci@t-2.net
4 Marjan Štangelj član 041 740 617 marjansto@gmail.com
5 Karol Zagorc član 041 683 755 karol.zagorc@gmail.com
6 Štefan Misja član 041 463 368 stefan.misja@siol.net
7 Miran Frankovič član 031 703 501 sobe.frankovic@gmail.com
8 Jožef Debelak član 040 465 055 joze.debelak@gmail.com
9 Marija Turk članica 070 298 750 marijaturk130@gmail.com
10 Franc Hudoklin član 041 630 270 frenk.hudoklin@gmail.com
11 Dušan Mikec član 070 778 062 s53fi.dusan@gmail.com
 
ČLANI NADZORNEGA ODBORA 2023-2027
  IME IN PRIIMEK   TELEFON e – naslov
1 IRENA FRANKOVIČ predsednica 051 374 050 irena.frankovic1@gmail.com
2 DARINKA JERMAN podpredsednica 031 607 394 darinka.jerman56@gmail.com
3 MILKA GORNIK članica 031 465 218 milka.gornik@gmail.com
4 SILVICA ŽAGAR nemestnica 051 458 328 zagar.silva@siol.net
5 MARIJA MARUŠIČ namestnica 031 618 821 marija.marusic7@gmail.com
6 MARJAN FRANC ANŽLOVAR namestik 041 354 466 france.anzlovar@gmail.com
ČLANI ČASTNEGA RAZSODIŠČA 2023-2027
  IME IN PRIIMEK   TELEFON e – naslov
1 MAJDA ZAGORC predsednica 064 134 885 majda.zagorc@gmail.com
2 JULIJAN OZIMEK podpredsednik 041 409 355 julijan.ozimek@gmail.com
3 SLAVKO STANIŠA član 040 433 005 stanisa.slavko@gmail.com
4 STAREŠINIČ STANE namestnik 040 643 520 stanestaresinic@gmail.com
5 PETER PAVLIN namestnik 041 396 190 peterpavlin777@gmail.com
6 MIRA KONČEK namestnica mirakoncek@gmail.com
KOMISIJA ZA KADROVSKE, ORGANIZACIJSKE IN STATUTARNE ZADEVE 2023-2027
  IME IN PRIIMEK   TELEFON e – naslov
1 DRAGICA FERBEŽAR predsednica 031 446 839 dragica.ferbezar@gmail.com
2 SLAVKO STANIŠA podpredsednik 040 433 005 stanisa.slavko@gmail.com
3 MILICA KOROŠEC članica 041 455 033 milicakorosec@mail.com
4 BARBKA BIŽAL KOLAR članica 040 236 833 barbkabizal@gmail.com
5 ROZINA KUM namestnica 031 293 626 rozina.kum@gmail.com
6 STANE STAREŠINIČ namestnik 040 643 520 stanestaresinic@gmail.com
KOMISIJA ZA KULTURO IN TEHNIČNO KULTURO 2023-2027
  IME IN PRIIMEK   TELEFON e – naslov
1 KAROL ZAGORC predsednik 041 683 755 karol.zagorc@gmail.com
2 MARIJA VIDIC podpredsednica 031 615 580 marjana.vidic@gmail.com
3 JUSTINA ZUPANČIČ članica 040 380 170 justina.zupancic@gmail.com
4 JELENA MAČEK namestnica 040 708 084 macekjelena6@gmail.com
5 SILVO GERDEŠIČ član 041 706 011 silvo.grdesic1912@gmail.com
6 SLAVICA STRAJNAR članica 031 292 908 slavica.strajnar@gmail.com
KOMISIJA ZA ŠPORT, REKREACIJO IN GIBALNO KULTURO 2023 – 2027
  IME IN PRIIMEK   TELEFON e – naslov
1 MILENA ISKRA predsednica 040 900 968 milena.iskra@gmail.com
2 BRANKO KROŠELJ član 041 582 999 brane.kroselj@gmail.com
3 MISJA ŠTEFAN član 041 463 368 stefan.misja@siol.net
4 SILVO KOPAČ namestnik 031 650 516 silvo.kopac1@gmail.com
5 IVAN NOVAK namestnik 040 369 920 ive.novak@gmail.com
6 JANEZ HENIGMAN namestnik 041 650 516 janez.henigman@gmail.com

Loading