SPLOŠNI PODATKI

PODATKI O PZDU DOLENJSKE IN BELE KRAJINE

Ime društva: Pokrajinska zveza društev upokojencev ( PZDU ) Dolenjske in Bele krajine
Sedež društva: Čitalniška 1, 8000 Novo mesto
TR: 0297-0025-3535-079
DŠ: 59927534
tel: 07-337-74–51

pzdu-dolenjske@t-2.net

https://pzdudolenjskeinbelekrajine.si/
facebook.com/pzdu.dolenjske

Predsednica: Cirila Surina Zajc, 041 385 770, cirila.zajc@trins.si

Podpredsednica: Milica Korošec, 041 455 033, milicakorosec@gmail.com

Tajnica: Jelka Huč, 051 227 337, jelka.huc@gmail.com

Ustanovitelj: PZDU Dolenjske in Bele krajine so ustanovila društva upokojencev Dolenjske in Belokranjske regije 20. 11. 2002.

Dejavnost: PZDU Dolenjske in Bele krajine opravlja naloge kot so opredeljene v statutu in sicer:

  • Povezovanje in sodelovanje z društvi upokojencev naše regije in usklajevanje skupnih interesov.
  • Organizacija in izvedba športnih tekmovanj upokojencev.
  • Izvajanje dogovorjenih kulturnih programov in srečanj upokojenskih organizacij PZDU.
  • Skrb za socialno vzdržnost naših upokojencev.
  • Zavzemanje za kakovostno oskrbo upokojencev v domovih za starejše in nege na domu.
  • Izboljšanje medgeneracijskega sožitja.
  • Razvijanje mreže starejši za starejše.
  • Prizadevanje za zastopanost upokojencev v organih odločanja itd.
  • Sodelovanje z župani in organizacijami v regiji, ki delajo na področju starejše generacije.

STATUT

ČLANIRANA 

Letna članarina znaša 0,50 €. 

Loading