FEBRUAR 2022 – REDNA USKLADITEV POKOJNIN 4,4%

Redna uskladitev pokojnin in drugih prejemkov

16.02.2022

Člani sveta zavoda so na seji sprejeli sklep o redni uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov, po katerem se bodo pokojnine in drugi prejemki uskladili za 4,4 odstotka. Uskladitev velja od 1. januarja 2022. Uskladitev se opravi po uradni dolžnosti pri izplačilu pokojnin in drugih prejemkov za mesec februar 2022.

V skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju ZPIZ-2) se uskladitev pokojnin izvede enkrat letno na podlagi rasti povprečne mesečne bruto plače in povprečne rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji, ki ju ugotovi in uradno objavi Statistični urad Republike Slovenije.

Uskladitev pokojnin se v skladu s prvim odstavkom 106. člena ZPIZ-2 izvede pri izplačilu pokojnin za mesec februar. Pokojnine se uskladijo za 60 % rasti povprečne bruto plače, izplačane za obdobje januar – december preteklega leta, v primerjavi s povprečno bruto plačo, izplačano za enako obdobje leto pred tem, in za 40 % povprečne rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju januar – december preteklega leta v primerjavi z enakim obdobjem leto pred tem. Uskladitev pokojnin je izražena v odstotku in je seštevek obeh ugotovljenih delnih rasti. Tako izračunana uskladitev pokojnin ne more biti nižja od ugotovljene polovične rasti cen življenjskih potrebščin.

30. seja Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije (26. 1. 2022)

Na SPIZ sprejeli sklep o dodatni uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov, priznanih do vključno 31. decembra 2010,  v višini 3,5 odstotka od 1. januarja 2022, o dodatni uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov, priznanih v letu 2011, v višini 1,7 odstotka od 1. januarja 2022 ter o uskladitvi pokojnin in drugi prejemkov, priznanih od 1. januarja 2012 dalje, o uskladitvi najnižje pokojnine, zagotovljene pokojnine in najnižjega zneska invalidske pokojnine iz prvega, tretjega in četrtega odstavka 39. člena ZPIZ-2, v višini 1 odstotka, vse od 1. januarja 2022.

Po tem sklepu usklajena najnižja pokojnina znaša 282,36 evra, zagotovljena pokojnina 626,20 evra, najnižji znesek invalidske pokojnine pa 392,43 evra.

Uskladitev pokojnin se izvede pri izplačilu pokojnin za mesec januar 2022.

(klik) ZPIZ

Všečkaj in sledi
error
fb-share-icon

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja