PRIZNANJA

PRIZNANJA

Spoštovane predsednice, spoštovani predsedniki, vodstva društev

Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve  ZDUS, je pričela postopek zbiranja predlogov za priznanja ZDUS,

Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve PZDU pa zbiranje pobud za priznanja  PZDU.

Društva predloge za priznanja posredujete  Komisiji  PZDU ,pri tem pa  je obvezno  upoštevati določila Pravilnika o priznanjih in sicer :

  • Za priznanje  PZDU –lahko predlagate  člana društva, ki je že prejel priznanje DU  in je od priznanja preteklo  4 leta,
  • Za priznanje ZDUS predlagate člana društva , ki je že prejel priznanje PZDU in je od prejema priznanja že poteklo  4 leta,
  • Za priznanja mala plaketa ZDUS; velika plaketa ZDUS, častni član ZDUS ,upoštevajte zahtevane pogoje ,ki so navedeni  v čl. 18., 19.,20., in 21, za vse  pa velja, da mora  med priznanji preteči 4 leta,

DU morajo pobude za priznanja obvezno predložiti na univerzalnem obrazcu za priznanja, na katerega je potrebno obvezno navesti vrsto predlaganega priznanja, obrazec pa v roku poslati na PZDU.

Roki za predložitev priznanj

DU predložijo obrazložene pobude na predpisanih obrazcih na PZDU do vključno 31.7.2021. Obrazec je  v priponki.

PZDU  Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve, kot predlagatelj priznanj, bo pobude pregledala in po ugotovitvi, da kandidat izpolnjuje zahtevane pogoje in kriterije za pridobitev priznanja, sprejme predlog za priznanje. Te predloge in tudi svoje predloge za priznanja posreduje na ZDUS do vključno 30.9.2021 Komisiji za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve ZDUS.

Na PZDU zbiramo predloge za priznanje za najboljša DU v letu 2021.

V letu 2020 zaradi znanih razlogov nismo zbirali predlogov za najboljše DU, letos pa upamo, da nam bo  bolj naklonjena epidemiološka situacija in bo delovanje društev potekalo nemoteno. Pričakujemo vaše predloge,

Vas pa prosimo da upoštevate kriterije in v predlogu navedete, katere  od navedenih dejavnosti izvajate.

Priznanje za najbolj aktivno DU se podeljuje na predlog PZDU, enemu izmed najbolj aktivnemu DU, ki:

  • izvaja najmanj pet panog v okviru športne, rekreativne in gibalne dejavnosti (na primer: planinarjenje, pohodništvo, kolesarjenje, plavanje in drugo) ter doseganje rezultatov na teh področjih na ravni PZDU in ZDUS;
  • na področju kulture in tehnične kulture organizira najmanj tri različne dejavnosti (na primer:pevski zbori, folklora, godba, ansambli, dramska dejavnost, ročna dela, likovna dejavnost in drugo);
  • aktivno izvaja izletniško in počitniško dejavnost, tudi v sodelovanju s sosednjimi DU;
  • praviloma sodeluje v programu Starejši za višjo kakovost življenja doma  Starejši za starejše, ki ga uspešno koordinira pokrajinski koordinator;
  • ima poravnane obveznosti do PZDU in ZDUS.

Vaš predloge prosim posredujete na : pzdu-dolenjske@t-2.net

V prvi priponki imate izpisane člene iz Pravilnika o priznanjih ZDUS, ki določa še druge vrste priznanj in v kolikor imate predloge za katero od njih, ga prosim posredujte na PZDU:

V pričakovanju vaših predlogov vas lepo pozdravljamo

Predsednica KOS PZDU:  Rožca Šonc      Predsednik PZDU: Dušan Kraševec


(klik)

 Postopek – navodilo

Obrazec predloga za priznanja ZDUS in PZDU

Pravilnik o priznanjih


PRIZNANJA 2019